Skocz do zawartości

Miasto i Gmina Sompolno

Miasto i Gmina Sompolno

Mapa Miasta i Gminy Sompolno URZĄD MIASTA SOMPOLNO
ul. 11 Listopada 15
62-610 SOMPOLNO
tel: +48/63/ 271 40 54
fax:+48/63/ 271 40 57
 
Burmistrz Miasta - Roman BEDNAREK
Przewodniczący Rady Miasta - Jerzy ZIELIŃSKI

www: www.sompolno.pl
e-mail: gmina@sompolno.pl


 Neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX w. LubstowieGmina miejsko - wiejska położona w północno-wschodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 22 sołectwa. Zajmuje obszar 137 km2, zamieszkały przez 10,5 tys. osób, z czego w Sompolnie 3,7 tys.

Wieś Sompolno w dokumentach historycznych była po raz pierwszy wzmiankowana w 1242 r. W 1477 arcybiskup Jakub z Sienna lokuje miasto, które od swego herbu nazwał Dębnem. Nazwa ta jednak się nie przyjęła i od 1526 r. miejscowość nazywana jest Sompolnem. Miasto należało do uposażenia arcybiskupów gnieźnieńskich. Niekiedy dochody czerpała kapituła gnieźnieńska. Jednakże wciąż było powiązane z rozległymi dobrami arcybiskupów (Uniejów, Grzegorzew, Turek i Chełm n/Nerem). W czasie Powstania Styczniowego w okolicach Sompolna miało miejsce szereg bitew i potyczek z wojskami zaborcy. W 1870 roku Sompolno podzieliło los wielu innych miejscowości tracąc prawa miejskie, które odzyskało dopiero w 1973 r. Na początku XX wieku Sompolno stało się ważnym węzłem kolei wąskotorowych, co znacząco wpłynęło na rozwój gospodarczy gminy i miasta.
 
Do ważniejszych zabytków na terenie miasta zaliczają się XIX-wieczny neogotycki kościół rzymsko-katolicki, z tego samego okresu pochodzący późnoklasycystyczny kościół ewangelicki, drewnianą kaplicę św. Hieronima z 1732 r. oraz odrestaurowana synagoga. Ponadto na terenie gminy w miejscowości Lubstów znajduje się neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX w. z parkiem krajobrazowym i okazałym starodrzewem, kościół rzymsko-katolicki w stylu wczesnorenesansowym z 1534 r. z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mąkolnie zachował się drewniany kościół rzymsko-katolicki z połowy XVIII wieku z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowanym na połowę XVII wieku. W Lubstówku natrafiamy na drugą drewnianą świątynie parafialną z pierwszej połowy XVII wieku. W pobliżu nad Jeziorem Lubstowskim zachowało się średniowieczne grodzisko. Z Lubstowem, miastem w XV wieku jest związana postać wybitnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Zygmunta. W Mąkolnie w czwartej dekadzie tegoż stulecia proboszczem był niemniej wybitny uczony krakowski Maciej z Koła.
 
Gmina posiada wiele atrakcji turystycznych, takich jak: szlaki turystyczne piesze i samochodowe, a także ośrodki wypoczynkowe oraz pola campingowe nad jeziorami Lubstowskim, Mąkolno, Mostki i Szczekawa.
 
Na terenie gminy można znaleźć wiele ciekawostek przyrodniczych, w tym unikalny rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze stanowiskiem jarząbu brekini.
 
Gospodarka gminy ma charakter rolniczo-przemysłowy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Blisko 8,8 tys. ha użytków rolnych należy do 1.300 gospodarstw rolnych. Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, jest także 1,1 tys. łąk i pastwisk. Gmina jest rejonem o dużych tradycjach warzywniczo-sadowniczych. Sady (głównie jabłkowe) zajmują powierzchnię około 1,4 tys. ha. Uprawie się przeważnie żyto a także pszenicę, jęczmień i rośliny przemysłowe. W hodowli przeważa trzoda chlewna, bydło oraz konie i owce.
 
W zachodniej części gminy wydobywany był węgiel brunatny (odkrywka Lubstów). Tereny pokopalniane są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym. Ogółem poza rolnictwem pracuje w gminie prawie 1,7 tys. osób, w 435 podmiotach gospodarczych.

Neoklasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX w. Lubstowie
Kościół p.w. św. Jadwigi w Lubstowie
Kościół św. Andrzeja w Mąkolnie
Drewniany kościół p.w. św. Mateusza Apostoła w Lubstówku
Sady owocowe w gm. Sompolno
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sompolnie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting