Skocz do zawartości

Wydawnictwa i multimedia

Wydawnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie

Powołanie do życia pierwszego wydawnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, nastąpiło w pierwszym roku jego działalności, we wrześniu 1999 r.
 
Zgodnie z założeniem władz nowo powołanego powiatu, miesięcznik "Biuletyn Informacyjny Powiatu Konińskiego" miał pełnić rolę rzetelnego, możliwie pełnego źródła informacji o bieżących działaniach Starostwa i jego jednostek organizacyjnych, inicjatywach uchwałodawczych Rady Powiatu oraz ważniejszych wydarzeniach w gminach. Na jego łamach pojawiały się także wypowiedzi, stanowiska i opinie specjalistów z różnych dziedzin życia, interpretacje nowych przepisów prawnych a przede wszystkim informacje o usługach świadczonych przez urząd na rzecz społeczności lokalnej.
 
Każdy kolejny rok pracy Starostwa niósł ze sobą zmiany w wydawnictwie, które ewoluowało o nowe sekcje tematyczne i szatę graficzną . W kontekście zbliżającego się coraz szybszymi krokami wstąpienia Polski w struktury unijne, "Biuletyn" stał się ważnym instrumentem władz powiatu na polu wspierania procesu integracyjnego. Poprzez cykl tekstów poświęconych instytucjom unijnym oraz inicjatywom powiatowym i wojewódzkim w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych a także publikowanemu "słownikowi pojęć europejskich", Biuletyn pełnił zarówno rolę informacyjną, jak i edukacyjną.
 
Z dniem 1 lipca 2003 r., wraz z pojawieniem się urzędowego publikatora teleinformatycznego - BIP Powiatu Konińskiego, w celu uniknięcia powielania informacji zespół redakcyjny Biuletynu, podjął wyzwanie stworzenia pisma informacyjno- publicystycznego o nowym tytule, traktującego o tym co najciekawsze i godne uwagi. Nowy "Kurier Powiatowy" wzbogacony został o kolejne stałe pozycje: "Osobowości i osobliwości Ziemi Konińskiej", "Gość Kuriera" "Spotkania Otwarte" oraz felietony autorstwa znanych cenionych publicystów z miasta i powiatu konińskiego. W nowej formule nie zabrakło także relacji z istotnych wydarzeń i reportaży .
 
Prawdziwy przełom w Wydawnictwie nastąpił pół roku później, kiedy to w lutym 2004 r., dzięki zwiększonemu nakładowi, "Kurier" poszerzył krąg czytelników o rolniczą społeczność powiatu konińskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebie informowania o sprawach aktualnych i najbardziej rolników absorbujących, na łamach "Kuriera" wznowiony został "Rolnik Koniński". Do współpracy przy tworzeniu tego bloku zaproszeni zostali eksperci z dziedziny rolnictwa, reprezentujący różne instytucje i organizacje otoczenia rolnictwa.
 
Jednak największy wpływ na ostateczny kształt zarówno "Rolnika", jak i całego "Kuriera" pozostawiony został czytelnikom.
 

  Dokumenty zapisane są w formacie PDF. Aby je odczytać, należy posiadać zainstalowany program o nazwie Adobe Acrobat Reader.


 

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting