Skocz do zawartości

Miasto i Gmina Kleczew

Miasto i Gmina Kleczew

Mapa Miasta i Gminy Kleczew URZĄD MIASTA I GMINY KLECZEW
Plac Kościuszki 5
62-540 KLECZEW
tel.: +48/63/ 270 09 00
fax: +48/63/ 270 09 40
 
Burmistrz Miasta - Mariusz Musiałowski
Przewodnicząca Rady Miasta - Alicja Piaskowska
 
www: www.kleczew.pl
e-mail: ugim@kleczew.pl     


Panorama Miasta i Gminy Kleczew (widok z lotu ptaka)Gmina miejsko - wiejska położona w północno-zachodniej części powiatu konińskiego, obejmująca 20 sołectw. Zajmuje powierzchnię 110 km2, a w jej granicach administracyjnych znajduje się 47 miejscowości. Zamieszkana przez 10 tys. osób, z czego w Kleczewie mieszka 4,2 tys.

Miasto Kleczew założone zostało 12 stycznia 1366 roku na prawie magdeburskim na skrzyżowaniu ówczesnych szlaków handlowych. Przez wieki spełniało rolę lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego i było trzecim co do wielkości miastem powiatu konińskiego. Po okresie rozkwitu w XVI wieku nastąpił okres stagnacji i upadku znaczenia miasta. Pewne ożywienie obserwujemy w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy rozpoczęła działalność manufaktura jedwabiu. W latach 1773-36 Kleczew znalazł się w granicach państwa Pruskiego. W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski miasto przeszło pod panowanie pruskie. W latach 1807-15 znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po Kongresie Wiedeńskim w granicach Kongresowego Królestwa Polskiego. W okresie Powstania Styczniowego w Kleczewie i okolicy powstańcy stoczyli szereg potyczek z wojskami rosyjskimi. W 1870 r. władze carskie pozbawiły Kleczew praw miejskich, które odzyskał w 1919 roku.
 
W końcu XIX w. na terenie gminy obserwuje się ponowne ożywienie gospodarcze związane z budową lokalnej sieci kolei wąskotorowej i rozwojem przetwórstwa płodów rolnych.
 
Decydującym momentem dla miasta i gminy stało się rozpoczęcie wydobycia węgla brunatnego oraz usytuowanie w Kleczewie siedziby dyrekcji Kopalni Węgla Brunatnego "Konin", największego zakładu przemysłowego Wielkopolski. Fakt ten stał się impulsem dla dynamicznego rozwoju Kleczewa, a także innych ośrodków na terenie gminy. Miasto i gmina należą do krajowej czołówki samorządów lokalnych pod względem wielkości inwestycji. W 2002 r. - 11 miejsce w ogólnokrajowym rankingu.
Przeszłość Kleczewa i terenów leżących w obecnych granicach gminy dokumentują takie zabytki, jak: kościół parafialny w Kleczewie z połowy XIV wieku; kościół parafialny w Złotkowie z 1880 roku, kamieniczki w Kleczewie z XIX wieku; wiatrak koźlak z 1858 roku w Budzisławiu Kościelnym, budynek Sądu Grodzkiego w Kleczewie z 1928 r., zespoły i parki podworskie w Dankowie, Marszewie, Budzisławiu Górnym, Nieborzynie i Sławoszewku. Na skraju gminy, w miejscowości Anastazewo znajduje się kompleks budynków dawnego przejścia granicznego między Prusami a Rosją.
 
Gmina dysponuje atrakcyjnymi terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi nad Jeziorem Budzisławskim. W samym mieście prężną działalność prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, a szerzej znanym zespołem jest Kapela Pod Rydlem. Znane są obchodzone corocznie w czerwcu Dni Kleczewa. W ostatnich latach obserwowany jest dynamiczny rozwój sportu, co umożliwiają stadion i hala sportowa.
 
W gospodarce gminy dominującą rolą odgrywa przemysł wydobywczy. Ogółem w gminie funkcjonuje ponad 420 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 3,8 tys. osób.
 
Bazą dla rolnictwa jest 7,2 tys. ha użytków rolnych, wśród których dominują grunty orne. Do podstawowych upraw należą żyto, ziemniaki, pszenica, buraki cukrowe, warzywa. Na terenie gminy znajduje się około 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych.

Panorama Miasta i Gminy Kleczew
Park rekreacji i aktywności fizycznej w Kleczewie
Kościół św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie
Wiatrak koźlak z 1858 roku w Budzisławiu Kościelnym
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting