Skocz do zawartości

Gmina Wierzbinek

Gmina Wierzbinek

Mapa Gminy Wierzbinek URZĄD GMINY WIERZBINEK
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 SADLNO
tel.: +48/63/ 261 13 80
fax: +48/63/ 261 13 81
 
Wójt - Paweł Szczepankiewicz
Przewodniczący Rady Gminy - Bogdan Kaczalski

www: www.wierzbinek.pl
e-mail: ug@wierzbinek.pl


Pałac z IX wieku w WierzbinkuGmina znajduje się w północno-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 148 km2, który zamieszkuje 7,5 tys. osób. Jest zatem gminą o dość niskiej gęstości zaludnienia. Podzielona jest na 25 sołectw. Obszar gminy graniczy z województwem kujawsko - pomorskim oraz gminami województwa Wielkopolskiego: Skulsk, Ślesin, Sompolno i Babiak. Naturalne granice stanowią Kanał Warta - Gopło, rzeka Noteć i Kanał Notecki wraz z łąkami. Gmina położona jest na szlaku turystycznym Licheń - Ciechocinek - Inowrocław.

Gmina położona jest na terenach, na których archeolodzy odkryli ślady działalności ludzkiej z epoki brązu. Legenda niesie, że we wsi Noć urodził się Piast Kołodziej. Noć, to dawna własność królewska, legitymująca się prawami miejskimi w XVI/XVII stuleciu. Jej nazwa, dawniej Noteć wywodzi się od ujścia jednego z ramion Noteci do kanału Warta-Gopło (dawniej Goplenica). Przez wieki Wierzbinek, jak i inne miejscowości z terenu gminy, stanowił typową wieś. W okresie Powstania Styczniowego teren gminy był miejscem działań oddziałów powstańczych, którzy stoczyli bitwy pod Nową Wsią (Kujawy), Ignacewem (gmina Sompolno) i Brdowem (powiat kolski). Z kolei Sadlno, to dawne gniazdo rodowe Pomianów, silnie powiązanych poprzez sprawowane urzędy ze wschodnią Wielkopolską.

W grupie najważniejszych obiektów zabytkowych należy wymienić: kościół neogotycki w Sadlnie wzniesiony w latach 1855-56, kościoły neogotyckie w Mąkoszynie i Braniszewie powstałe na początku XX wieku oraz pałace - w Wierzbinku z połowy XIX wieku wraz z okalającym go parkiem, a także w Racięcinie z przełomu XIX i XX wieku również z parkiem.
 
Tereny położone wzdłuż kanału Warta - Gopło włączone są do Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
 
W ostatnich latach gmina podjęła starania w celu przywrócenia upraw wierzby (od niej pochodzi nazwa Wierzbinka) i upowszechnienia w gminie produkcji wyrobów wikliniarskich.
 
Służyć temu mają organizowane corocznie Targi Wierzby i Wikliny "SALIX", które mają już zasięg ponadregionalny.
 
Gospodarka gminy oparta jest na rolnictwie. Użytki rolne obejmują 10,5 tys. ha, z czego 82,5% to gruntu orne, 16% łąki i pastwiska, a 1,3% - sady. Uprawia się dużo żyta i ziemniaków, ale także pszenicę, buraki cukrowe, warzywa i zioła. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie istnieje około 1,3 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych. Utrzymuje się ona z rolnictwa i drobnego rzemiosła. Tradycją jest uprawa ziół zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty; warzyw - pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokuł i ziemniaków. Od kilku lat swoją działalność w gminie prowadzi kopalnia węgla brunatnego, odkrywka Tomisławice.
 
Poza rolnictwem działalność prowadzi 145 podmiotów gospodarczych zatrudniających niecałe 500 osób.

Pałac z końca XIX w. z okalającym go parkiem w Wierzbinku
Neogotycki kościół p.w. św. Mikołaja w Sadlnie
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting