Skocz do zawartości

Miasto i Gmina Rychwał

Miasto i Gmina Rychwał

Mapa Miasta i Gminy Rychwał URZĄD MIASTA I GMINY RYCHWAŁ
Plac Wolności 16
62-570 RYCHWAŁ
tel.: +48/63/ 248 10 01
fax: +48/63/ 248 10 55
 
Burmistrz Miasta – Stefan Dziamara
Przewodniczący Rady Miasta - Roman Drewniacki
 
www: www.rychwal.pl
e-mail: sekretariat@rychwal.pl


Panorama Miasta i Gminy Rychwał (widok z lotu ptaka)Gmina miejsko - wiejska zlokalizowana w południowej części powiatu na Równinie Rychwalskiej. Skupia 23 sołectwa. Powierzchnia gminy wynosi 11,7 km2 i zamieszkuje ją 8,4 tys. osób, z czego 2,3 tys. osób mieszka w Rychwale. Gmina rozciąga się wzdłuż drogi nr 25 łączącej Konin z Kaliszem, zapewniającej łatwy dojazd do autostrady A-2.
 
Korzystne położenie spowodowało, że Rychwał od dawna pełnił funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. Na przełomie XIV i XV stulecia na terenie Rychwała został zbudowany zamek obronny (tzw. kamienica na kopcu) z gankami i otoczony głęboką fosą, z basztami i fosami, którego fragment można oglądać do dziś. Był on własnością Marcina Zaremby ze Sławska, który nabył Rychwał z okolicznymi wsiami i zapewne obdarzył go prawami miejskimi (przed 1459 rokiem). Po śmierci jego syna dobra przejął wnuk Wojciech, znany jako rycerz rozbójnik napadający na kupców przemierzających trakt kalisko-poznański. Ułaskawiony przez króla Zygmunta Starego w 1525 roku na prośbę Albrechta von Hohenzollern - ostatniego wielkiego mistrza krzyżackiego, który przybył by złożyć hołd władcy polskiemu. Po ułaskawieniu nie zaniechał niecnego procederu. Ujęty; został stracony poprzez ścięcie. Zamek rychwałski należy do nielicznych i niewielkich rezydencji średniowiecznych. Wśród nich najbardziej znane to Baszta Halszki w Szamotułach, tzw. skarbczyk w Jarocinie, niedawno zidentyfikowana kamienica w Przyjmie.
 
Prawa miejskie Rychwał uzyskał w XVI wieku. Do innych ciekawszych zabytków należy zaliczyć kosciół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy wybudowany w 1476 r. i rozbudowany w latach 1790-00, w którym znajdują się między innymi krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVII wieku oraz renesansowy nagrobek kolatora (patrona) parafii Gabriela Złotkowskiego. We wsi Dąbroszyn zachował się popadający w ruinę dawny dwór szlachecki. Ozdobą wsi Kuchary Kościelne jest drewniana świątynia przy której zachowały się płyty nagrobne rodziny Gałczyńskich spokrewnionej z Kossakami, znaną familią malarzy artystów i pisarzy.
 
Na terenie gminy występują znaczne obszary lasów mieszanych oraz czyste zbiorniki wodne, zapewniajace możliwość wypoczynku i rekreacji. W okolicach miasta jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej "Bagno", a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat (pomnik przyrody).
 
W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 8,6 tys. ha, w tym blisko 80,1% stanowią grunty orne, resztę łąki i pastwiska. W strukturze upraw przeważają uprawy zbożowe i ziemniaki. W hodowli-trzoda chlewna i bydło. W gminie jest około 1.300 indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
Poza rolnictwem działalność prowadzi około 330 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 420 osób, w tym 40 osób w przemyśle. Zarejestrowanych jest ponad 350 podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

Miasto i Gmina Rychwał
Miasto i Gmina Rychwał
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting