Skocz do zawartości

Gmina Stare Miasto

Gmina Stare Miasto

Mapa Gminy Stare Miasto URZĄD GMINY STARE MIASTO
ul. Główna 16 b
62-571 STARE MIASTO
tel.: +48/63/ 241 62 16
fax: +48/63/ 241 65 80
 
Wójt - Dariusz Puchała
Przewodnicząca Rady Gminy - Ewelina Andrzejak

www: www.stare-miasto.pl
e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl


Kościół ewangelicko-reformowany w ŻychlinieGmina leży jest w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km2 i jest zamieszkały przez 11,55 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Z zachodu na wschód autostrada A-2, z północy na południe droga krajowa nr 25 Ostrów Wielkopolski - Bydgoszcz. Przez gminę przebiega również droga biegnąca z Konina przez Turek do Łodzi.

 
Na przełomie XII/XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy - Starego Miasta - istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina (1265-84) na obecnym miejscu, osada utraciła swoją funkcję gospodarczą. Wówczas pojawiła się nazwa Stare Miasto, która w dokumentach historycznych po raz pierwszy zaistniała w 1359 r. (świadcząca również o istnieniu kościoła parafialnego). Gmina Stare Miasto istnieje od 1864 roku.
 
Stare Miasto wraz z innymi miejscowościami (np. Barczygłów, Główiew, Modła Królewska), należało do starostwa konińskiego stanowiącego naturalne zaplecze wiejskie dla miasta Konina. Modła Księża, również wieś królewska została przekazana na uposażenie plebana staromiejskiego. Silne związki z Koninem, to również personalne powiązania pomiędzy kościołami w obu tych miejscowościach.
 
Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XIII wieku, który obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego wybudowanego na początku XX wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po jak się wydaje najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce. Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński powstały w latach 1821-22 oraz z tego samego okresu zabytkowy pałac i park w Żychlinie, w którym znajduje się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała w Żychlinie na początku XVII wieku gmina kościoła ewangelicko-reformowanego, przetrwała do dnia dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z początku XVII wieku.
 
W ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gminy. Skrzyżowanie autostrady A-2 i drogi nr 25 stało się podstawową przesłanką również dla planowanej budowy Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem poza rolnictwem funkcjonują około 472 podmioty gospodarcze, które zatrudniają około 800 osób.
 
W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo. Użytki rolne zajmują 7,1 tys. ha, w tym 5,4 tys. ha są to grunty orne, a 1,6 tys. ha łąki i pastwiska. W działalności rolniczej dominuje uprawa zbóż oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Działalność prowadzi ponad 1,4 tys. gospodarstw.

Kościół św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście
Neogotycka kaplica wmurowana w ścianę prezbiterium kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście
Płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa Ukrzyżowanego
Kościół ewangelicko-reformowany w Żychlinie
Pałac Bronikowskich w Żychlinie
Gmina Stare Miasto – Autostrada A2
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting