Skocz do zawartości

Gmina Kramsk

Gmina Kramsk

Mapa Gminy KramskURZĄD GMINY KRAMSK
ul. Chopina 12
62-511 KRAMSK
tel.: +48/63/ 247 00 04, 247 00 30
fax: +48/63/ 247 03 11
 
Wójt - Andrzej Nowak
Przewodniczący Rady Gminy - Marek Lidźbiński

www: www.kramsk.pl
e-mail: gmina.kramsk@kramsk.pl


Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w KramskuGmina położona w środkowo-wschodniej części powiatu. Zajmuje powierzchnię 132 km2. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez 10,8 tys. osób.
 
Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski; dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice – Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora Klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie.
 
Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini (Krompiny) płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący Jezioro Lubstowskie z Wartą - obecny Kanał Grójecki.
 
W 1518 roku miejscową parafię p.w. św. Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach, jako beneficjum (uposażenie) kolegium Mansjonarzy w tym mieście.
 
Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku, z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z I połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu "Zdjęcie z Krzyża" pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z I połowy XIX wieku.
 
Z miejscowości Wysokie pochodził pierwszy polski opat klasztoru cysterskiego w Lądzie n/Wartą. To on był przedstawicielem króla Zygmunta Augusta zabiegającym o sumy spadkowe królowej matki Bony, księżniczki Bari. W tym celu zostało utworzone stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Wenecją uznawane za początki poczty polskiej. W Bilczewie odkryto wielkie prehistoryczne cmentarzysko całopalne.
 
W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż (głównie żyta i mieszanek zbożowych) oraz ziemniaków a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Gmina posiada także tradycje w uprawie ziół. Powierzchnia użytków rolnych sięga 8,8 tys. ha, w tym około 3,8 tys. ha zajmują łąki i pastwiska.
 
Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. KWB KONIN prowadziła działaność odkrywkową na odkrywce Drzewce, której eksploatacja jest już zakończona.

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting