Skocz do zawartości

Powiat w liczbach

Dane statystyczne zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl. Zachęcamy do odwiedzenia serwisu Polska w liczbach.
 
Powierzchnia
i podział terytorialny
1 578 km2
Gminy ogółem 14
miejsko-wiejskie 5
wiejskie 9
Sołectwa ogółem 295
Ludność
(XII 2022)
wg płci ogółem 128 883
kobiety 64 759
mężczyźni 64 124
w wieku przedprodukcyjnym ogółem 21 211
kobiety 10 256
mężczyźni 10 955
w wieku produkcyjnym ogółem 82 883
kobiety
(15-59 lat)
38 492
mężczyźni
(15-64 lata)
44 391
w wieku poprodukcyjnym ogółem 24 789
kobiety 16 011
mężczyźni 8 778
Struktura bezrobotnych
powiatu konińskiego
(XII 2022)
Stopa bezrobocia 9,4 %
Bezrobotni wg. wieku 18-24 641
25-34 1 034
35-44 895
45-54 598
55 i więcej 391
ogółem 3 559
Bezrobotni wg. wykształcenia wyższe 447
policealne i śr. zaw. 838
śr. ogólnokształcące 399
zawodowe 1 086
gimnazjalne i poniżej 789
Urządzenia sieciowe
(XII 2022)
Kanalizacja długość czynnej
sieci kanalizacyjnej (km)
735,5
ludność korzystająca
z sieci kanalizacyjnej (XII 2021)
54 609
Sieć gazowa
(XII 2021)
odbiorcy gazu (gosp.) 2 646
ludność korzystająca
z sieci gazowej
8 855
Wodociągi długość czynnej
sieci rozdzielczej (km)
2 531,2
woda dostarczona
gospodarstwom domowym (dam3)
4 905,9
ludność korzystająca z sieci wodociągowej (XII 2021) 126 520
zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca (m3) 38,0
Zasoby mieszkaniowe
(XII 2022)
Ogółem mieszkania 39 564
izby 188 493
Kultura i sztuka
(XII 2022)
Placówki biblioteczne biblioteki i filie 28
księgozbiór (woluminy) 429 226
czytelnicy w ciągu roku 14 699
Domy i ośrodki kultury,
kluby i świetlice
ogółem 10
imprezy 533
uczestnicy imprez 88 742
grupy artystyczne 91
Szkolnictwo
podstawowe
(XII 2021)
Szkoły podstawowe ogółem 68
oddziały w szkołach 743
uczniowie 10 483
Wychowanie przedszkolne
(XII 2021)
Przedszkola ogółem
77
oddziały 231
dzieci 4 431

 

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting