Skocz do zawartości

Gmina Grodziec

Gmina Grodziec

Mapa Gminy GrodziecURZĄD GMINY GRODZIEC
ul. Główna 17
62-580 GRODZIEC
tel./fax: +48/63/ 248 55 00
 
Wójt - Mariusz Woźniak
Przewodnicząca Rady Gminy - Iwona Popieluch

www: www.grodziec.pl
e-mail: ug@grodziec.pl


Kościół Parafialny w GrodźcuGmina rolnicza położona w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Obszar gminy, wynoszący 118 km2, podzielony jest na 18 sołectw. Gminę zamieszkuje 5,3 tys. osób, co daje niską gęstość zaludnienia - zaledwie 45 osób/km2.


Grodziec położony jest przy drodze krajowej Turek - Jarocin. Jest starą osadą, po raz pierwszy wzmiankowaną w 1398 roku. Wieś była własnością szlachecką. Zarówno legenda, jak i historia nawiązują do dzielnej obrony grodu przez Kasztelana Godzieckiego w czasie najazdu Szwedów w XVII wieku. Symbole związane z tym zdarzeniem znajdują się w herbie gminy.
 
W końcu XV wieku rodzina Grodzieckich poprzez małżeństwo Anny, córki Mikołaja kasztelana santockiego z Ambrożym Papowskim, starostą konińskim, weszła w krąg wielkiej polityki. Nikłym śladem tych wydarzeń są relikty średniowiecznego dworu obronnego jej dawnej rezydencji. W wieku XVI/XVII Grodzieccy herbu Dryja należeli do grona światlejszej szlachty dawnego powiatu konińskiego. Jej wybitnym przedstawicielem był Adam, znakomity poeta, utrzymujący bliskie kontakty z reformatorami kościoła w Szwajcarii.
 
Zabytki na terenie gminy świadczą o bogatej historii zarówno Grodźca, jak i innych miejscowości. Do najważniejszych należy zaliczyć pałac z 2 połowy XVIII wieku wraz z oficyną wybudowaną na początku XIX wieku. Oba obiekty znajdują się w zabytkowym parku założonym w XVII wieku, w którym znajduje się aleja grabowa stanowiąca pomnik przyrody. W Grodźcu ponadto znajduje się neogotycki kościół rzymsko-katolicki oraz neogotycki kościół ewangelicki wybudowane pod koniec XIX wieku. W miejscowości Biskupice zachował się zespół parkowo-pałacowy.
 
W Królikowie posiadającym prawa miejskie na pocz. XVI wieku, o którym pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z pocz. XIV wieku, znajduje się zespół budowli sakralnych parafii. Kościół, którego metryka sięga okresu romanizmu został regotyzowany w XV wieku. Po zniszczeniach odbudowany w drugiej połowie XVIII wieku w stylu barokowym. Z najstarszego okresu zachowały się dwie romańskie płyty z przedstawieniem Drzewa Życia. We wsi znajduje się również młyn wodny z XIX wieku. Ponadto w wielu miejscach na terenie gminy znajdują się stanowiska archeologiczne świadczące o osadnictwie od okresu neolitu. Miejscowość była rodowym gniazdem Zarembów, wybitnego rodu, znanego już od połowy XIII wieku. Dał on początek dziedzicom Sławska i Rychwała.
 
Największym bogactwem gminy jest nieskażona przyroda i lasy zajmujące 11,3% powierzchni gminy. Stwarza to dogodne warunki dla rozwoju turystyki i wypoczynku. W planach budowa dwóch zbiorników retencyjnych.
 
Cenną inicjatywą nadleśnictwa Grodziec jest utworzenie Ośrodka Edukacji Leśnej oraz wytyczenie kilku ścieżek edukacyjnych przebiegających poprzez kompleksy leśne wokół Królikowa.
 
Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 6,0 tys. ha, w tym około 22,8% stanowią łąki i pastwiska. W uprawach dominują żyto i ziemniaki, choć uprawia się również owies, pszenżyto, jęczmień,. W hodowli najwyższą pozycję zajmują trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 759 indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
Poza rolnictwem funkcjonują ponad 143 podmioty gospodarcze, w których zatrudnionych jest około 300 osób, z czego około 90 osób pracuje w zakładach usługowych.

Neogotycki kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Grodźcu
Zespół pałacowo - parkowy w Grodźcu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting