Skocz do zawartości

Gmina Kazimierz Biskupi

Gmina Kazimierz Biskupi

Mapa Gminy Kazimierz Biskupi URZĄD GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
Plac Wolności 1
62-530 KAZIMIERZ BISKUPI
tel.: +48/63/ 241 12 10
fax: +48/63/ 241 12 15
 
Wójt - Grzegorz Maciejewski
Przewodnicząca Rady Gminy - Aleksandra Nożewska

www: www.kazimierz-biskupi.pl
e-mail: kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl       


Zespół klasztorny benedyktynów w Kazimierzu BiskupimGmina przemysłowo-rolnicza położona w środkowej części powiatu. Sieć osadnicza tworzy 18 sołectw. Obszar gminy wynosi 108 km2 i zamieszkuje na nim 11,3 tys. osób.
 
Kazimierz Biskupi założony został prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od około 1237 r. do 1504 r. był własnością biskupów lubuskich, rezydujących przy świątyniach w Lubuszu i Fürstenwalde (RFN) oraz Gorzycy (k.Słubic n/Odrą). Pod koniec XIII wieku. Kazimierz uzyskał prawa miejskie. W czasie wojen szwedzkich 1655-60; 1707 r. miasto zostało zniszczone przez Szwedów. W okresie zaborów, w 1870 roku stracił prawa miejskie. W czasie II wojny światowej na terenie gminy doszło do eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej. W lasach kazimierskich - w rewirze zwanym Wygoda – Las Krężel zginęło około 8000 Żydów.
 
Współczesny, powojenny rozwój tak Kazimierz Biskupi, jak i cała gmina zawdzięczają przede wszystkim Kopalni Węgla Brunatnego "Konin". W 1962 roku rozpoczęto budowę pierwszej odkrywki KWB "Kazimierz" - pochłonęła ona północną część miasta z dworem, parkiem oraz zabudową mieszkalną do wysokości rynku.
 
Bogata historia Kazimierza – najstarszego miasta – sanktuarium Wielkopolski, ma swoje odzwierciedlenie w zachowanych zabytkach. Do najbardziej znanych zaliczają się: pierwotnie romański kościół św. Marcina z końca XII wieku, z zachowanymi elementami tak stylu romańskiego i gotyckiego; pobernardyński późnogotycki kościół Pięciu Braci Męczenników i św. Jana Chrzciciela, obecnie dom zakonny księży Misjonarzy Świętej Rodziny, którego budowę prowadzono w latach 1513-20. Odbudowano po zniszczeniu w czasie wojny szwedzkiej w końcu XVIII wieku; drewniany kościół św. Izaaka z 1783 roku znajdujący się na cmentarzu; zespół klasztorny Kamedułów z XVIII wieku w Bieniszewie; ciekawostkę stanowi także głaz ku czci Johanna Reinholda Patkula - przywódcy opozycji inflanckiej skierowanej przeciw Szwedom, który został zgładzony w Kazimierzu w 1707 r. w obecności króla szwedzkiego Karola XII.
 
Na terenie gminy znajdują się również wspaniałe zabytki przyrody - rezerwaty Mielno, Sokółki, Bieniszew i Pustelnik występujące w kompleksie leśnym - Puszcza Kazimierska. Lasy te wraz z leżącym tam Jeziorem Głodowskim oraz leśne akweny, jeziora Skąpe i Wściekłe należące do powidzko-bieniszewskiego obszaru krajobrazu chronionego i stanowiące naturalną bazę turystyki i wypoczynku.
 
Na terenach pokopalnianych powstało szereg obiektów rekreacyjno - sportowych, w tym lotnisko Aeroklubu Konińskiego, stadion, strzelnica i hala sportowa. Dużą aktywnością może pochwalić się Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim.
 
Gospodarka gminy ma charakter przemysłowo rolniczy. Od 1990 roku przeszła wielostronny proces transformacji. O przemysłowym charakterze gospodarki gminy decydowały eksploatowane złoża węgla brunatnego oraz zakłady stanowiące zaplecze górnictwa. Ogółem poza rolnictwem działa na terenie gminy ponad 320 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają ponad 1.550 osób.
 
Obserwuje się dość dynamiczny rozwój sektora prywatnego, dzięki czemu na 14 gmin powiatu, gmina Kazimierz Biskupi znajduje się na drugim miejscu (w ilości podmiotów gospodarczych) po gminie Stare Miasto. Największą tendencję rozwojową zauważa się w powstawaniu placówek handlowych, budownictwa, działalności produkcyjnej i transporcie. Dominują usługi i handel.
 
Użytki rolne w granicach administracyjnych gminy wynoszą 4,1 tys. ha. W tym grunty orne: 3,4 ha, sady 133 ha, łąki 370 ha, pastwiska trwałe 147 ha. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi 2,9 tys. ha. Na terenie gminy uprawia się głównie zboża, rośliny pastewne i ziemniaki. W hodowli dominuje trzoda chlewna. Na terenie gminy funkcjonuje około 606 indywidualnych gospodarstw rolnych.

Zespół klasztorny bernardynów w Kazimierzu Biskupim
Kościół parafialny pw. św. Marcina w Kazimierzu Biskumim
Klasztor oo. Kamedułów w Bieniszewie
Kościół klasztorny kamedułów pw. Narodzenie NMP w Bieniszewie
Bieniszew - pustelnia kamedułów
Drewniany kościół św. Izaaka w Kazimierzu Biskupim
Rezerwat Leśny
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting