Skocz do zawartości

Programy pomocowe dla przedsiębiorców

KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna udziela wsparcia dla inwestycji na terenie 3 województw: Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego. Wsparcie można uzyskać między innymi na utworzenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej lub zmianę procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, a także na wprowadzenie nowych produktów. Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia z podatku dochodowego na 10, 12 lub 15 lat.

Dane kontaktowe:
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Orła Białego 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel: +48 95 721 98 00
e-mail: info@kssse.pl
 
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
ARP S.A. jest spółką akcyjną łączącą działalność publiczną z działalnością biznesową. ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie nowych i odtworzeniowych inwestycji oraz finansuje kapitał obrotowy, wspiera realizację kontraktów, stymuluje działania zwiększające efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.
W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ARP S.A. współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami dbając o rozwój przedsiębiorstw oraz dostarcza stale nowe rozwiązania w postaci instrumentów finansowych, które stanowią realne wsparcie w bieżących potrzebach i wyzwaniach polskich przedsiębiorców.

Dane kontaktowe:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel: 22 695 36 00
e-mail: poczta@arp.pl
 
ARP LEASING SP. Z O.O.
ARP Leasing jest spółką z Grupy Kapitałowej ARP, dedykowaną do finansowania w formie leasingu podmiotów z sektora MŚP. Oferuje leasing przemysłowy, szczególnie maszyny i urządzenia do produkcji przemysłowej, linie i ciągi technologiczne, automatykę i robotykę przemysłową oraz pojazdy specjalistyczne.

Dane kontaktowe:
ARP Leasing Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel: 22 583 84 26
e-mail: kontakt@arpleasing.pl
 
POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU S.A.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Działa na rzecz promocji polskiej gospodarki. Pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji zagranicznej.
Oferta w obszarze ekspansji zagranicznej dotyczy między innymi analizy potencjału eksportowego, organizacji spotkań B2B oraz misji biznesowych, weryfikacji partnerów biznesowych oraz wsparcia w kontaktach z administracją.

Dane kontaktowe:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel: 22 334 99 55
e-mail: paih24@paih.gov.pl
 
KUKE S.A. – FINANSOWANIE OBROTOWE I INWESTYCYJNE
KUKE zapewnia polskim przedsiębiorcom, którzy eksportują albo zamierzają eksportować, zestaw atrakcyjnych rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie finansowania obrotowego i inwestycyjnego w postaci gwarancji spłaty kredytu, gwarancji płatniczych, gwarancji inwestycyjnych czy ubezpieczenia należności.

Dane kontaktowe:
KUKE S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel: 22 108 99 70
e-mail: kontakt@kuke.com.pl
 
POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
PFP oferuje wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej oraz na rozwój i inwestycje dla mikro-, małych i średnich firm. Oferowane zasoby finansowe pochodzą w większości ze środków unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych, posiadają preferencyjne oprocentowanie i nie wymagają dodatkowych opłat i prowizji.
PFP oferuje również nieodpłatne szkolenia online i e-learning w ramach największej bezpłatnej Platformy Szkoleniowej w Polsce – www.szkolenia.pfp.com.pl.

Dane kontaktowe:
POLSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Ul. 28 czerwca 1956 r. 406, pok. 0.25
61-441 Poznań
Jolanta Płocka tel. 664 917 710
Ewelina Wilkosz tel. 664 381 113
Radosław Stępczyński tel. 664 380 211
e-mail: poznan@pfp.com.pl
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting