Skocz do zawartości

Gmina Wilczyn

Gmina Wilczyn

Mapa Gminy Wilczyn URZĄD GMINY WILCZYN
ul. Strzelińska 12D
62-550 WILCZYN
tel.: +48/63/ 268 30 32
fax: +48/63/ 268 50 45
 
Wójt - Grzegorz SKOWROŃSKI
Przewodnicząca Rady Gminy - Katarzyna BREZYNA
 
www: www.wilczyn.pl
e-mail: gmina@wilczyn.pl


Skansen archeologiczny w MrówkachGmina położona w północno-zachodniej części powiatu. Zajmuje obszar 83 km2, na którym zamieszkuje 6,4 tys. osób. Gmina podzielona jest na 16 sołectw.
 
Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1316 r. W połowie XV wieku Wilczyn był już miastem prywatnym (1458) należącym do Porajów z Bierzglina i Wrześni. Z nieznanych przyczyn, miasto ponownie uzyskało przywilej lokacyjny w pierwszej połowie XVI wieku. W 1870 r. Wilczyn utracił prawa miejskie i nigdy ich już nie odzyskał.
 
Wykopaliska archeologiczne świadczą o tym, że na terenie gminy znajdowały się niegdyś grodziska obronne, z których 2 - Mrówki nad Jeziorem Kownackim oraz Okop nad Jeziorem Suszewskim stanowią atrakcję turystyczną gminy. W Mrówkach rekonstruowany gród w okresie wakacyjnym funkcjonuje jako muzeum na wolnym powietrzu.
 
Na terenie gminy znajduje się sporo innych zabytków, świadczących o pozycji tego obszaru w przeszłości. Do najważniejszych należą: kościół gotycki wzniesiony w 1566 r. z rzeźbą gotycką Madonny z Dzieciątkiem wykonaną w latach 1420 - 30 w Wilczogórze, drewniany kościół szpitalny o konstrukcji zrębowej z 1781r. również w Wilczogórze, dwór z przełomu XIX i XX wieku wraz z parkiem w Kopydłówku, pałac z roku 1928 z parkiem w Kopydłowie, dwór z XIX wieku w Kownatach (zniszczony), wiatrak koźlak z 1781 r. w Wilczogórze. Na terenie wsi Maślaki zachowały się relikty dawnego cmentarza ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) z kamiennymi nagrobkami z końca XVIII stulecia. W miejscowości Wiśniewa urodził się Ignacy Zakrzewski, wybitny wydawca źródeł historycznych stanowiących podstawę badań nad dziejami historycznej Wielkopolski. Wśród nich znajdują się akta procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku z zeznaniami świadków opisującymi wielkie zniszczenia wschodniej Wielkopolski w czasie zbrojnej wyprawy krzyżackiej w 1331 roku zakończonej wrześniową bitwą pod Płowcami.
 
W zachodniej i północno-zachodniej części gminy znajduje się ciąg jezior rynnowych w znacznej części otoczonych lasami, które mogą stanowić doskonałą podstawę rozwoju turystyki i wypoczynku. Są to Jezioro Wilczyńskie o powierzchni 174 ha, oraz Kownackie, Wójcińskie i Suszewskie. Ta część gminy należy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
 
Dominującą rolę w gospodarce gminy odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 6,3 tys. ha, z czego 5,9 tys. ha (ponad 94%) stanowią grunty orne. Łąki i pastwiska zajmują zaledwie 5,1%, a sady 0,7% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, jęczmień i buraki cukrowe. W hodowli dominuje trzoda chlewna. W gminie funkcjonuje około 800 indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
Poza rolnictwem działalność prowadzi około 235 podmiotów gospodarczych zatrudniających 320 osób.

Gotycki kościół św. Urszuli w Wilczynie
Drewniany kościół p.w. św. Tekli w Wilczynie
Skansen archeologiczny w Mrówkach
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting