Skocz do zawartości

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1. administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Koninie jest Starosta Koniński z siedzibą Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Kamila Grobelska, tel. +48 63 240-32-65 w godzinach pracy urzędu, adres poczty elektronicznej: iodo@powiat.konin.pl,
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Koninie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting