Skocz do zawartości

Miasto i Gmina Golina

Miasto i Gmina Golina

Mapa Miasta i Gminy Golina URZĄD MIASTA I GMINY GOLINA
ul. Nowa 1
62-590 GOLINA
tel./fax: +48/63/ 241 80 95
 
Burmistrz Miasta - Mirosław Durczyński
Przewodnicząca Rady Miasta - Urszula Furmaniak
 
www: www.golina.pl
e-mail: golina@golina.pl          


Drewniany Kościół św. Jakuba Apostoła w GolinieGmina miejsko - wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego, na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km2, który zamieszkuje 11,8 tys. osób, w tym 4,5 tys. w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (drogowy i kolejowy) na linii Warszawa-Poznań, wraz z wjazdem na autostradę A-2.


Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 r. na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 r.

Wieś Radolina leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza - Biskupa Krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor Krakowskiej Alma Mater, Mikołaj piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przeszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz zwany Fabryciusem - jego profesor i rektor.
 
W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Rawicz wzniesionej na przełomie XV/XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60. Ród Przyjemskich należący do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia w dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu; byli założycielami wielu miast w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew.
 
Z występujących zabytków należy wymienić: zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myśliborzu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII w., umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach.
 
Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą, w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin nie spotykanych na innych terenach. W tym rzadka roślinność wodna i bagienna.
 
Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 ha.
 
Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tys. ha, z czego 5,3 tys. ha stanowią grunty orne, a 1,0 tys. ha łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego produkującego mleko wysokiej jakości dla firm DANONE i OSM Konin. Funkcjonuje około 2,3 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych.
 
W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzi 623 podmiotów gospodarczych, w których pracuje blisko 1000 osób.

Miasto i Gmina Golina
Miasto i Gmina Golina
Miasto i Gmina Golina
Miasto i Gmina Golina
Miasto i Gmina Golina
Miasto i Gmina Golina
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting