Skocz do zawartości

Tworzymy Kalendarz Imprez

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło prace nad tworzeniem Kalendarza Imprez na 2021 r. w zakresie kultury i turystyki.

Składając wniosek możecie Państwo ubiegać się o wsparcie wydarzenia poprzez ufundowanie nagród czy dofinansowanie organizacji wydarzenia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty prawne do składania wniosków o współfinansowanie zadań. 

Wnioskodawcami mogą być:
  1. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, np. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, muzea itp.
  2. stowarzyszenia (organizacje mogą otrzymać dofinansowanie w ramach kalendarza imprez jedynie na dofinasowanie zakupu nagród w konkursach. O wsparcie finansowe na organizacje wydarzeń z zakresu kultury mogą ubiegać się w ramach otwartych konkursów ofert lub tzw. „krótkiej ścieżki”)
Zgłaszając wydarzenie należy kierować się przede wszystkim jego ponadlokalnym (ponadgminnym) charakterem oraz znaczeniem dla promocji powiatu, a także możliwościami organizacyjnymi i finansowymi wnioskodawcy.

Wnioski należy składać do 12 lutego 2021 r. na załączonym druku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie (Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin) lub przesłać pocztą z dopiskiem: Kalendarz Imprez na 2021 r.
Z uwagi jednak na panującą w kraju sytuacje epidemiczną, powodującą trudności z zaplanowaniem niektórych przedsięwzięć wnioski będą przyjmowane przez cały rok, jednakże do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.  

Druk wniosku oraz wzory dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie znajdziecie Państwo poniżej.

Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie przyznanego wsparcia możliwe będzie tylko na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych wraz z formularzem informacji z organizacji przedsięwzięcia.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Promocji:
Ewelina Rapeła 63 240 32 77
Sylwia Kudła 63 240 33 13


Wniosek o dofinasowanie
Pokwitowanie odbioru nagród
Informacja z imprezy
 
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting