Skocz do zawartości

Dla turystów

Walory turystyczne powiatu konińskiego

Jezioro ŚlesińskiePowiat koniński zajmuje zróżnicowany krajobrazowo obszar. Dysponuje interesującą gamą walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych, które stanowią jego wizytówkę i jednocześnie prawdziwy skarb. Położony w samym centrum Polski, przedzielony doliną Warty, z malowniczymi jeziorami, rezerwatami, parkami oraz nieskażonymi lasami, obfitującymi w bogactwo rzadkich gatunków roślin i zwierząt, stanowi zarówno wygodną bazę turystyczną, jak i atrakcyjne miejsce dla dłuższego wypoczynku. Sympatycy turystyki czynnej i biernej, wędkarze, piechurzy oraz poszukiwacze osobowości przyrodniczych i ciekawostek historycznych, wybierając na miejsce wypoczynku Ziemie Konińska, na pewno nie będą się nudzić.

Niewątpliwym atutem powiatu jest naturalny ciąg jezior polodowcowych, które wprost zachęcają do uprawiania sportów motorowodnych oraz do kajakowych i żeglarskich wycieczek. Połączone systemem kanałów i śluz, z żeglowna rzeką Wartą, stanowią część tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolski - drogi wodnej o długości blisko 690 km. Co ważne, Ziemia Konińska jest jedynym miejscem w Europie, gdzie można uprawiać sporty wodne nawet w środku zimy, kiedy to temperatury powietrza spadają grubo poniżej 0°C.

Pojezierny charakter powiatu sprzyja także wędkowaniu. Tutejsze wody są bogate w różne gatunki słodkowodnych ryb. Aż nie sposób wymienić ich wszystkich: leszcz, płoć, karaś, krąp, szczupak, okoń, węgorz, sum, ukleja to tylko niektóre z nich. Szczególnie korzystne warunki do wędkowania występują na jeziorach: Mikorzyńsko-Wąsowskim, Ślesińskim i Licheńskim.

Powiat Koniński, to jednak nie tylko malownicze akweny. Różnorodność występujących tu zasobów leśnych gwarantuje przygodę ze wspaniałą przyrodą. Na miłośników fauny i flory czekają 3 obszary krajobrazu chronionego, 5 rezerwatów, 2 parki krajobrazowe, będące ostoją dla unikatowych gatunków ptaków, ssaków, płazów i roślin. Warto odwiedzić również Ośrodek Edukacji Leśnej w Grodźcu. Jego główną ideą jest prowadzenie edukacji leśnej w sposób przyjemny i praktyczny. Jest tu sala z wypchanymi zwierzętami, makieta kopalni węgla brunatnego oraz chata, w której leśniczy opowiada fascynujące historie. W koronach drzew 8 m nad ziemią umieszczono ścieżkę i platformę z lunetą, której obserwować można zwierzęta zgodnie żyjące w leśnej ochronce.

Moc atrakcji i niezapomnianych wrażeń czeka Cię na wytyczonych pieszych i rowerowych szlakach turystycznych. Stanowią one doskonałą bazę wypadową, dla amatorów aktywnego wypoczynku. Wśród lasów, jezior i polan krzyżują się trasy turystyczne usytuowane w najbardziej atrakcyjnych pod względem krajobrazowym i kulturowym rejonach naszego powiatu. W sumie do przemierzenia jest ponad 700 km wyznakowanych pieszych i rowerowych tras turystycznych.

Szeroką gamę walorów przyrodniczych i krajobrazowych, uzupełniają dobra spuścizny kulturowej, w tym sakralnej. Miejscowością, która nabrała szczególnego w tym zakresie znaczenia jest Licheń Stary - wieś położona 10 km na północ od granic Konina. Tutaj pątnicy znajdują ukojenie i wyciszenie, odzyskują wewnętrzny spokój. Każdego roku do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym przybywają setki tysięcy pielgrzymów. Bieniszew - pustelnia kamedułów

Podobną rolę spełnia Bieniszew. Osada usytuowana w granicach gminy Kazimierz Biskupi, położona ok. 8 km na północny - zachód od Konina. Na szczycie "Sowiej Góry", stoi późnobarokowy kościół Narodzenia NMP (wzniesiony w l. 1747-1781) oraz klasztor o.o. Kamedułów (jeden z dwóch w Polsce).

O bogatej historii powiatu świadczą zachowane świadectwa kultury Kazimierza Biskupiego, wsi gminnej oddalonej 12 km na północny - zachód od Konina. Należy tu wymienić:

 • Dawny klasztor bernardynów z XVI w.,
 • Kościół p.w. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników,
 • Klasztor bernardynów - skrzydło północne - dostawione do klasztoru w latach 1514-1520,
 • Krużganki drogi krzyżowej,
 • Dzwonnicę wzniesioną w latach 1760-61,
 • Kościół pw. św. Marcina z XII w.

Ważniejszymi zabytkami architektury są:

 • neoklasycystyczny pałac z 2 poł. XIX w. z parkiem krajobrazowym w miejscowości Lubstów (gmina Sompolno),
 • pałac z 2 poł. XVII w. wraz z oficyną wybudowaną na początku XIX w. oraz zabytkowym parkiem założonym w XVII w., w miejscowości Grodziec,
 • klasycystyczny kościół kalwiński powstały w latach 1821-22 w gminie Stare Miasto,
 • zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX w.,
 • zespół pałacowo-parkowy z XIX w. w Lisewie (gmina Skulsk), który obejmuje pałac z 2 poł. XIX w. oraz park krajobrazowy z 2 poł. XIX w.,
 • skansen archeologiczny "Świętne" w Mrówkach (gmina Wilczyn),
 • układ urbanistyczny - Ślesina wraz Bramą Napoleona (Łuk Triumfalny z orłem napoleońskim na szczycie, wzniesiony przez mieszkańców Ślesina w 1812 r.).

Przez teren powiatu przebiega także wiele szlaków historycznych: Bursztynowy, Romański, Cysterski, Niemiecki, Piastowski Szkocki, Zamków, Drewnianych Kościołów, Klasztorów.

Do walorów kulturowych należy zaliczyć także tradycje i obyczaje, jakie ukształtowały się na terenach obecnego powiatu konińskiego. Chodzi tutaj przede wszystkim o tzw. kulturę ochweśnicką, która swoje początki miała na terenie gminy Skulsk. Ochweśnikami nazywano handlarzy obrazów religijnych, które zachowały się do dziś. Posługiwali się oni własnym żargonem, określanym mianem, "kmina ochweśnicka". Żargon liczył ponad 700 słów i tworzyły go wyrażenia zapożyczone z polskiego narzecza złodziejskiego, ruskich żargonów dziadowskich, a także wyrazy pochodzenia niemieckiego, ruskiego, greckiego i łacińskiego. Słownictwa tego używali handlarze ze Ślesina. Ta specyficzna kultura stanowi mało znany element dziedzictwa powiatu konińskiego.

walory turystyczne powiatu
walory turystyczne powiatu
walory turystyczne powiatu
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting