Skocz do zawartości

Szlak konny

Jeździectwo w powiecie konińskimSzlak czerwony rozpoczyna się w Stanicy Konnej (SK) „Czekan” w Głodowie. Przejeżdżamy szosę i udajemy się w kierunku lasu, przed którym skręcamy w prawo. Za lasem, na piaszczystym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Przed nami panorama Goliny. Jedziemy w dół, w kierunku przejścia przez tory kolejowe. Przekraczamy je i po 200 m skręcamy w lewo w szutrową drogę.
 
Jesteśmy w Zamostkach. Po 200 m, na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo. Szlak zaczyna kluczyć. Za ostatnim domem skręcamy w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo. Mijamy kapliczkę. Jedziemy jeszcze 200 m i przed potężnym słupem telegraficznym skręcamy w prawo w las. Po 500 m docieramy do szosy nr 92 i przejeżdżamy na drugą stronę. Po lewej widoczny krzyż, przy którym skręcamy w prawo w polną drogę. Za lasem skręcamy w lewo. Po 1,5 km docieramy do ogrodzonego stawu. Wyjeżdżamy na szosę i po 200 m skręcamy w lewo. Jedziemy drogą pośród łąk. Mijamy gospodarstwa. To tak zwane Bijatowo albo Grądy. Wjeżdżamy na asfaltową drogę, na której skręcamy w prawo.
 
Jedziemy teraz drogą asfaltowa, która za chwilę ustąpi miejsca piaszczystej drodze. Po 1 km po lewej SK „Filipowo”. Po następnych 0,5 km widać po prawej SK Ośrodka Wypoczynku Aktywnego.
Szlak kieruje się ku promowi w Sławsku, gdzie przechodzi na drugą stronę Warty.
 
Prom w Sławsku czynny w każdą pierwszą sobotę miesiąca 5.00 – 21.00; w dni powszednie 5.00- 21.00; w wolne soboty 7.00- 15.00, w dni świąteczne 7- 15.00, czynny do pierwszych i ostatnich lodów.
 
Podjeżdżamy pod górę mijając kościół pw. św. Wawrzyńca i sklep. Szlak wychodzi na ruchliwą szosę w prawo i poboczem zmierza do SK „Jancówka”. Stamtąd jedziemy jeszcze 100 m, by za chwilę skręcić w prawo na wały. Po 2 km dojeżdżamy do betonowego przejścia.
 
Dalej szlak schodzi z wałów i podąża do wsi Osiecza Pierwsza. Po prawej mijamy boisko sportowe. Przekraczamy drogę Sławsk – Rzgów, za którą skręcamy w lewo i zaraz potem w prawo. Przejeżdżamy pod autostradą. 500 m później jesteśmy na polnej drodze. Po 700 m skręcamy w prawo i po 200 m docieramy do zwornika szlaku czerwonego. Jedziemy prosto mając po lewej żwirownię.
 
Na szosie Zarzewek – Babia skręcamy w prawo. Po 400 m w lewo, w polną drogę w kierunku lasu. Za lasem zaraz w lewo. Jedziemy prosto mijając po lewej Pieczarkarnię w Zarzewie. Wyjeżdżamy na szosę, na której skręcamy w prawo. Przed małym stawkiem widocznym po prawej skręcamy na most. Jedziemy około 200 m przez las, za którym skręcamy w lewo. Po 200 m przecinamy czerwony szlak rowerowy. Jedziemy dalej drogą asfaltową w kierunku Kuchar Kościelnych, gdzie widoczna jest już wieża drewnianego kościoła pw. Wszystkich Świętych.
My jednak przed domem z czerwoną dachówką skręcamy w prawo pomiędzy zabudowania.
Jedziemy teraz polną drogą przez 1,5 km w kierunku lasu. Skręcamy przed nim w lewo i na drodze polnej w prawo. Przekraczamy rów i po 200 m rozwidlenie. Przed nami betonowy słup. Wybieramy prawe rozwidlenie drogi. Po 500 m skręcamy w lewo i zaraz potem w prawo w kierunku ruin domostwa z czerwonej cegły. To zabudowania Mądroszek. Po 200 m w prawo. Po 200 m dojeżdżamy do prostopadłej drogi, na której skręcamy w prawo i zaraz przed gospodarstwem nr 10 w lewo w mało widoczną drogę.Jeździectwo w powiecie konińskim
Po 400 m skręcamy w lewo i po chwili w prawo. Po ok. 1,2 km docieramy do drogi asfaltowej Modlibogowice – Grabienice.
Po prawej most. Skręcając w lewo dotrzemy do SK „Przy Źródełku” w Modlibogowicach. Przekraczamy szosę i jedziemy polną drogą ok. 600 m. Dalej droga prowadzi w prawo ku gospodarstwu. Nie dojeżdżając do niego skręcamy za zespołem drzew w mało widoczną drogę pomiędzy polami w kierunku lasu. Na drodze przed lasem skręcamy w lewo i po 100 m w prawo w las.
Prosto dojedziemy do tzw. Stawek, skąd skręcając w lewo dotrzemy do SK „Zwierzyniec” albo prosto do SK „Stara Szkoła”.
 
Trzymamy się teraz głównej drogi. W lesie przed piaskowym wyrobiskiem skręcamy w lewo. Na skraju lasu widoczne już zabudowania wsi Bobrowo. Droga doprowadzi nas do skrzyżowania dróg, gdzie skręcimy w prawo na asfaltową drogę,, prowadzącą do Bobrowa i na łuku tej drogi po 200 m skręcamy w leśną drogę w lewo. Na rozwidleniu dróg ponownie w lewo by po 200 m w prawo. To droga przeciwpożarowa nr 62. Kolejne 2 km to droga przez las, którą dotrzemy do drogi asfaltowej do Łagiewnik. Skręcamy w prawo na Łagiewniki. Jedziemy dalej asfaltową szosą przez 1,5 km. Skręcamy w lewo i po 300 m asfaltem zdążamy do Królikowa. W kierunku widocznego już kościoła pw. św. Michała.
 
Po 1 km na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i szosą jedziemy w kierunku Dziewina Małego. Skręcając dwukrotnie w prawo dotrzemy do SK „Madera”. Mijamy po lewej stary młyn nad Czarną Strugą i za chwilę wkraczamy do lasu. Za 1,5 km na wysokości gospodarstwa w Dziewinie Małym skręcamy w lewo. Po 1,5 km przecinamy ruchliwą drogę nr 434. Po 200 m skręcamy na krzyżówce leśnych dróg w lewo. Po 300 m skręcamy w prawo (jest tu trochę kamieni i nierówności więc należy iść stępa) i po 300 m w lewo, by za chwilę osiągnąć leśną drogę zwaną Chockim Traktem. Na tym trakcie w lewo. Jedziemy dokładnie ścieżką przyrodniczo – edukacyjną „Bocian” i po 300 m dojeżdżamy do Leśniczówki Królików. Tu możemy popasać, są koniowiązy i miejsce na odpoczynek. Przy dębie „Edmund” informacje o jego imiennikach wzbogacą nasza wiedzę o tym terenie.
Stąd drogą w kierunku Królikowa dojechać można do SK „Madera”
 
Od leśniczówki kontynuujemy nasz marsz czerwonym szlakiem - Chockim Traktem. Tą drogą kłusujemy przez 3 km. Na leśnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo na drogę przeciwpożarową nr 9. To tzw. Wencla Dukt. Po 1,5 km piaszczystej drogi zatrzymujemy się na skrzyżowaniu. Można skręcić w prawo i dojechać do wieży widokowej postawionej na potężnej wydmie leśnej. My jednak jedziemy prosto i dojeżdżamy do asfaltowej drogi prowadzącej do Zaguźnicy. Jedziemy dalej prosto. Po 50 m na rozwidleniu dróg wybieramy drogę odchodzącą w lewo i po 50 m znów w lewo. Po 700 m dojeżdżamy do skrzyżowania z altaną – zadaszonym miejscem odpoczynkowym. Czerwony szlak skręca w lewo. Po 800 m wjeżdża na łuk spokojnej asfaltowej drogi Grodziec – Stara Ciświca. Po 200 m opuszczamy ją jadąc dalej prosto przez ok. 1,3 km trzymając się głównej drogi. Mijamy dawną gajówkę z rosnącym przy niej dużym dębem. Na prostopadłej drodze skręcamy w lewo Przekraczamy rzeczkę Bawół i przecinamy szeroką drogę. Po lewej krzyż i miejsce po dawnej karczmie. Za chwilę po lewej widoczna duża stodoła z trzema wrotami. To miejsce popasu (MP) państwa Popieluchów. Po prawej zostawiamy tor dla quadów. 500 m dalej na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Po 300 m po lewej widoczna SK „Chrystianowe Rancho”.
Szlak czerwony idzie dalej do krzyża. Po lewej widoczny Ośrodek Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Grodziec. Przekraczamy drogę asfaltową i po 500 m gruntowej drogi wchodzimy na łuk szosy Grodziec – Stare Grądy. Po 1,3 km w lewo drogowskaz wskazuje dojście do SK „Pod Lipą”.
 
Szlak czerwony i biegnie dalej drogą i po 1,5 km na łuku drogi odchodzącej wprawo prowadzi prosto piękną gruntową drogą przez las. Szlak dochodzi do rozwidlenia dróg. Miejsce to zwane jest Salamina. Po 1,2 km docieramy do mostu na Czarnej Strudze. Przekraczamy ją. Jadąc od mostu na Czarnej Strudze w Zosinkach docieramy do skraju wsi. Na rozwidleniu krzyż. Pozostawimy go po prawej i podążamy w kierunku lasu. Kamienistą drogę opuszczamy skręcając po 300 m w prawo. Po 500 m przeskakujemy niebezpieczną ruchliwą drogę nr 25. Początkowo jedziemy kamienistą drogą, potem przez piachy w lesie. Za lasem droga zamienia się w dziurawy asfalt. Po 500 m dochodzimy do szosy Siąszyce – Rybie. Widać stąd kościół pw. św. Doroty w Grochowach. Skręcamy w prawo i po 500 m w lewo w polną drogę. Po 1,5 km przecinamy drogę Grochowy – Rybie i po 800 m na prostopadłej drodze skręcamy w lewo. Po 1,2 km dojeżdżamy do krzyża i skręcamy w prawo. Po 500 m dojeżdżamy do SK „Pod Brzozami”.
 
Ze SK ”Pod Brzozami” wyjeżdżamy w kierunku wsi Grochowy. Po 900 m za pierwszą chatą skręcamy w prawo. Po 2,2 km (droga niestety pełna ostrych kamieni, ale są łąki i ścierniska) po skręcamy w lewo. Dojeżdżamy do asfaltowej drogi Dzierzbin – Nowy Świat. Skręcamy lewo i po 300 m w polną drogę w prawo. Docieramy do szosy na Wróblin. Po prawej widoczny most na Powie. Jedziemy w tym kierunku. Po 1,2 km dojeżdżamy do ostrego zakrętu i dalej asfaltem dochodzimy do sklepu. Naprzeciw jest łąka i paliki. Tu możemy postawić konie. Po 50 m rozwidlenie dróg asfaltowych ze słupem ogłoszeniowym na środku. 500 m później jesteśmy na polnej drodze. Po lewej rozebrana do połowy wydma. Po 2 km dojeżdżamy do skraju lasu. Jedziemy dalej prosto. Za betonowym płotem skręcamy w odchodzącą w las ścieżkę.

Po 1,5 km dojeżdżamy do szosy nr 72. Przed nami dom z nr 33. Ostrożnie idziemy przez 100 m, a następnie przechodzimy przez jezdnię na drugą stronę w widoczną szutrową drogę. Po 200 m dochodzimy do „SK Kania” i SK „ Markiewicz”.
Ze SK „ Kania” wyruszamy w prawo. Po 200 m wjeżdżamy w las. Po 300 m na rozwidleniu jedziemy w lewo. Po 400 m na prostopadłej drodze w prawo. Po 300 m znajdujemy się przed stawami. Przecinamy drogę i wjeżdżamy pomiędzy stawy. Po zjechaniu z grobli rozwidlenie dróg. W lewo droga odchodzi do Leśnictwa Grzymiszew. W prawo do wsi Grzymiszew.
Jedziemy prosto. Po 1 km na wyraźnym skrzyżowaniu jedziemy prosto. Po 1 km osiągamy wieś Grzymiszew i wjeżdżamy na asfalt. Przed nami potężny dąb, a po prawej dawne zabudowania dworu. Wjeżdżamy w ul. Kwiatową a potem w ul. Nową. Po lewej stronie szkoła. Jedziemy wprost do szosy Grzymiszew – Głogowa.
Na tej drodze skręcamy w lewo i jedziemy poboczem przez 400 m. Przy kapliczce skręcamy w prawo w polną drogę w kierunku lasów. Jedziemy ok. 1 km, a potem skręcamy ostro w lewo.
Na drugiej krzyżówce skręcamy prawo i za 200 m na krzyżowaniu skręcamy w lewo. Po 1.5 km docieramy do samotnej sosny z małą kapliczką na wyrębie. Skrzyżowanie leśnych dróg. Jedziemy prosto i po 1 km stajemy przed metalowym krzyżem i remizą strażacką w Rudzie. Stąd szlak biegnie dalej ku Tarnowej polną drogą na wprost.
W prawo po asfalcie po 1 km dotrzeć można do Stanicy Myśliwskiej Koła Łowieckiego „Sokół” z Tuliszkowa.
Od krzyża polną drogą jedziemy w kierunku wsi Tarnawa. Mijamy po 500 m skrzyżowanie, na którym jedziemy prosto. Kolejne skrzyżowanie także przecinamy na wprost. Po 300 m przekraczamy szosę Ruda – Głogowa.

Docieramy do Tarnawskiego Młyna na szosie Felicjanów – Głogowa. Skręcamy w lewo. 1 km po ruchliwej drodze – niestety. Jest co prawda trochę pobocza ale uważać trzeba. Droga polna w prawo odchodzi do MP u p. Lesickiej, dalej do Gospodarstwa Agroturystycznego (GA) „Jaśmin” i „Malwa” i do MP u p. Michałowskiego. Szlak czerwony właśnie tu skręca w prawo. Po 1,7 km możemy dojechać do GA „Malwa” i dalej po 700 m do MP „Czeremcha” Po prawej widoczne GA „Jaśmin”. Jedziemy dalej prosto. Po 300 m znów możliwość dojechania do MP „Czeremcha”.
Po 500 m na wyraźnym skrzyżowaniu z kamieniem jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu leśnych dróg skręcamy w prawo. Po 800 m mijamy samotne gospodarstwo.
Za chwilę dojeżdżamy do rogatek wsi Grabowiec. Skrzyżowanie dróg i kapliczka, przy której skręcamy w lewo pod katem 90o (po prawej dom z 1925 r. z wyblakłym napisem na szczycie „Tu mieszka wróg Polski ludowej, który myszami zboże karmi” – autentyk z czasów kolektywizacji). Jedziemy skrajem lasu do następnego krzyża, przy którym skręcamy w prawo. Po prawie 2 km dojeżdżamy do zabudowań wsi Budki.
Po prawej sad brzoskwiniowy. Jedziemy prosto. Po 400 m znów droga odchodzi w prawo, my prosto. Dopiero w lesie na piaszczystym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Po 20 m wybieramy drogę odchodzącą w prawo. Za chwilę wyjeżdżamy z lasu. Jesteśmy na górce skąd widać panoramę wsi Kiszewy i doliny Pokrzywki, a w oddali kominy elektrowni Konin. Po 1,2 m dojeżdżamy do szutrowej drogi i przed domem z nr 54 skręcamy w lewo. Po 600 m przeskakujemy przez szosę nr 72 Turek – Konin. Wjeżdżamy polną drogą do zachodniej części wsi Kolonia Kiszewy. Jeśli chcemy można zjechać pierwsza drogą w prawo w kierunku rzeczki Pokrzywki i łąkami dojechać do drogi przy rzeczce. Jeśli wybieramy drogę to za 1,5 km za ostatnim gospodarstwem skręcamy w prawo w las. Potem skrajem lasu. Po chwili dojeżdżamy do łuku drogi Dryja – Lisiec Wielki. Stąd w prawo można dojechać do MP „Bicz” p. Wojnarowskiego. Jednak 50 m wcześniej szlak czerwony skręca w polną drogę w lewo. Po 600 m w prawo w leśną drogę. Po prawej mijamy tartak. Wyjeżdżamy na łuk polnej drogi. Idziemy prosto. Po 200 m na rozwidleniu w lewo. Potem jedziemy cały czas prosto mimo kolejnych rozwidleń. Po 500 m na skrzyżowaniu polnych dróg, gdzie na drzewie niebieska kapliczka skręcamy w prawo w kierunku widocznej wsi Zgoda. Po 1,5 km przejeżdżając przez wieś Zgoda docieramy do prostopadłej szosy Lisiec Wielki - Tuliszków.
Przechodzimy mostem na rzece Powie i dalej w prawo ku Liścowi Wielkiemu. Na wysokości domu z nr 36 skręcamy w lewo w polną drogę. Po 500 m przecinamy polne skrzyżowanie dróg. Pięknie widać stąd wieża kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Liścu Wielkim. Po 500 m dojeżdżamy do samotnego gospodarstwa. Omijamy je i po 2,5 km docieramy przed lasem do drogi polnej Tomaszew – Kazimierów.

Skręcamy na niej w prawo. Po 1 km mijamy gospodarstwo, gdzie pod okazałym dębem zawsze można odpocząć i napoić konia.
Na rozwidleniu dróg wybieramy lewą odnogę i po 200 m skręcamy przed lasem jeszcze raz w lewo.
Droga prowadzi na skraj lasu i na prostopadłej drodze skręcamy w lewo. Po 200 m w prawo w kierunku zabudowań wsi Główiew. Po 600 m skręcamy w prawo, a potem w lewo i wchodzimy na asfaltowa drogę, na której kierujemy się w lewo na skos. Przechodzimy przez drogę nr 25 i jedziemy poboczem w kierunku Święcia. Po 800 m po przekroczeniu rzeczki skręcamy w prawo, potem w lewo i jeszcze raz w prawo. Jedziemy skrajem lasu przez 1 km. Na następnej drodze skręcamy w prawo w las i zaraz w lewo. Po 500 m samotne gospodarstwo po prawej. To przysiółek Żurawina. Zaraz skręcamy w lewo i przeskakujemy drogę Modlibogowice – Stare Miasto. Jedziemy skrajem lasu. W prawo dojedziemy po 300 m do SK „Trójka”. Szlak czerwony wiedzie prosto i po 200 m wchodzi na drogę Trójka – Konatki. Tu skręcamy w prawo
Po 500 m dochodzimy do skrzyżowania z przystankiem autobusowym i czerwonym szlakiem rowerowym. Skręcamy w lewo i po 600 m w prawo na skos. Po 1,4 m przed drogą w Zarzewku skręcamy w prawo. Po 500 m kamienista drogą dojeżdżamy do skrzyżowania. Po prawej głębokie dziury po wybranym piasku. Tu znajduje się zwornik szlaku czerwonego zamykającego swój 118 km przebieg.

opracowano na podstawie: www.sswp.com.pl

Film o szlaku konnym w powiecie konińskim

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting