Skocz do zawartości

Uroczystości rocznicowe w Ignacewie

Uroczystości rocznicowe w Ignacewie

Uroczystości wojewódzkie będące kulminacyjnym momentem obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego odbyły się 9 czerwca 2013 r. w Ignacewie (gm. Ślesin) przy pomniku upamiętniającym powstańców walczących w bitwie z 8 maja 1863 r. Data uroczystości rocznicowych nawiązuje do zwycięskiej potyczki pod dowództwem Edmunda Caliera, która miała miejsce w Ignacewie miesiąc po przegranej bitwie przez gen. Taczanowskiego.

Kamienny obelisk został wzniesiony na szerokim cokole w 1918 r., w czasie II wojny światowej pomnik zniszczono, odbudowany i ponownie odsłonięty 22 lipca 1957 r.
 


 
W czasie wojewódzkich uroczystości rocznicowych, w miejscu, które niegdyś stanowiło pole bitew powstańczych - (bitwy z 8 maja 1863 r. i potyczki z 9 czerwca 1863 r.), zorganizowano rekonstrukcję bitwy pod Ignacewem.
Miejsce uroczystości
Miejsce uroczystości
Miejsce uroczystości
Mieszkańcy Konina i powiatu konińskiego uczcili w niedzielę (9 czerwca) 150. rocznicę powstania styczniowego. Patriotyczne uroczystości rozpoczęła wspólna sesja Rady Miasta Konina i Rady Powiatu Konińskiego. Po Mszy św. w licheńskiej bazylice i patriotycznych uroczystościach przed pomnikiem powstańców w Ignacewie, ok. 10 tysięcy osób obejrzało rekonstrukcję bitwy z 1863 r. Wśród widzów byli też potomkowie walczących wtedy żołnierzy.
 
Obchody 150 rocznicy powstania styczniowego w mieście i powiecie konińskim, choć nie kończą rocznicowych wydarzeń w tym roku, stały się swoistym podsumowaniem wszystkich działań, które od stycznia odbywały się w Koninie i gminach powiatu konińskiego.
Niedzielne obchody zainaugurowała wspólna sesja Rady Miasta Konina i Rady Powiatu Konińskiego w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym PWSZ w Koninie. Spotkanie było okazją to podsumowań wspomnianych zamierzeń rocznicowych i podziękowań dla tych, którzy związane z powstanie styczniowym wartości patriotyczne przypominali w tym roku szczególnie.
Po uroczystej wspólnej sesji Rady Powiatu Konińskiego oraz Rady Miasta Konina w licheńskiej bazylice mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering. Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik powstańców styczniowych w Ignacewie w gm. Ślesin. W miejscu, gdzie 150 lat temu stoczono przegraną bitwę i zwycięską potyczkę z Rosjanami, starosta koniński Małgorzata Waszak przypomniała zebranym wszystkim gościom, że zarówno sukcesy jak i porażki niepodległościowe budowały i budują naszą tożsamość narodową. – O wielkości i sile nas Polaków świadczy to, że niepowodzenia nigdy nie pozwalały złamać w nas poczucia narodowości. To wszystko zawdzięczamy pamięci o naszej przeszłości, historii i pielęgnowaniu tradycji, czego cząstką jest dzisiejsza nasza tutaj obecność – mówiła Małgorzata Waszak.
 
Przed pomnikiem w Ignacewie w asyście kompanii honorowej z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu przedstawiciele kościołów katolickiego, ewangelickiego i judaizmu odmówili wspólnie modlitwę ekumeniczną. Po niej zaś wybrzmiał apel pamięci przywołując wspomnienie o najważniejszych postaciach powstania styczniowego w Polsce i na Ziemi Konińskiej.
 
Finałem dnia była rekonstrukcja bitwy pod Ignacewem przygotowana przez grupy pasjonatów historii z Polski, Białorusi i Litwy. Rekonstruktorzy przenieśli w czasy powstańcze ok. 10 tys. widzów odtwarzając przebieg przegranej bitwy z 8 maja 1863 r. oraz zwycięskiej potyczki rozegranej miesiąc później.
 
Przemarsz orkiestry wojskowej z 33.Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza
Przemarsz kompanii honorowej z 33.Bazy Lotnictwa Transportowego z Poznania
Uroczystości z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego
Małgorzata Waszak - Starosta Koniński oraz Mariusz Zaborowski - Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
Uroczystości z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego
Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski
Ireneusz Niewiarowski Senator RP
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Salwa honorowa kompanii honorowej z 33.Bazy Lotnictwa Transportowego z Poznania
Złożenie wiązanki przez Ireneusza Niewiarowskiego Senatora RP
Złożenie wiązanki przez Piotra Florka Wojewodę Wielkopolskiego
Złożenie wiązanki przez Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Ignacewo - 9.06.2013
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r.
Pomnik upamiętniający powstańców styczniowych w Ignacewie
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Mariusz Zaborowski - Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Przedstawiciele duchowieństwa
Przedstawiciele duchowieństwa
Ksiądz Tadeusz Jelinek – Parafia Ewangelicko - Reformowana w Żychlinie
Szymon Zadumiński z łódzkiej gminy żydowskiej
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Kompania honorowa z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
Salwa honorowa kompanii honorowej z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
Złożenie kwiatów przez władze powiatu konińskiego pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowy
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów przez wójtów i burmistrzów powiatu konińskiego pod pomnikiem upamięniającym powstań
Uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Złożenie kwiatów przez słuzby mundurowe pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignac
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli duchowieństwa pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczni
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamięniającym powstańców styczniowych w Ignacewie
Złożenie kwiatów przez przedstawicieli PTTK o/Konin pod pomnikiem upamięniającym powstańców stycznio
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Pomnik upamięniający powstańców styczniowych w Ignacewie
Przemarsz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu – Uroczystości rocznicowe w Ignacew
Przemarsz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu – Uroczystości rocznicowe w Ignacew
Przemarsz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu – Uroczystości rocznicowe w Ignacew
Ignacewo - 9.06.2013 - bis
Przemarsz kompanii honorowej z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu – uroczystości rocznicowe
Przemarsz kompanii honorowej z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu – uroczystości rocznicowe
Przemarsz pocztów sztandarowych – uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Przemarsz pocztów sztandarowych – uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Przemarsz pocztów sztandarowych – uroczystości rocznicowe w Ignacewie
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem
Rekonstrukcja bitwy z 1863 r. pod Ignacewem

Przedsięwzięcie wsparli – Bank Zachodni WBK w Koninie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, Bank Pocztowy w Koninie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o., Kredyt Bank  oddział w Koninie, Grupa Kon-Plast w Starym Mieście, PPH Roofreed z Goplany gm. Skulsk, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Kramsk oraz Nadleśnictwo Konin.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting