Skocz do zawartości

Październik

Aktualności 2012 - październik

Energia geotermalna kluczowa dla przyszłości powiatu

Energia geotermalna kluczowa dla przyszłości powiatu

„Rozwój turystyki w oparciu o energię geotermalną” - takie rozwiązanie dla powiatu konińskiego zaproponowali uczestnicy debaty klimatycznej, która odbyła się w Starostwie 26 października 2012 r. Będzie ono kluczowe dla rozwoju gospodarki powiatu w 2030 roku.
czytaj więcej
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Konińskiego Uchwałą Nr 234/2012 z dnia 25 października 2012 r. przedstawia do konsultacji Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.
czytaj więcej
Innowacyjna Gospodarka

Innowacyjna Gospodarka

Program unijny „Innowacyjna Gospodarka”, przyświecał wtorkowemu (23 października 2012 r.) spotkaniu, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy z regionu konińskiego. Jego inicjatorem był Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie.
czytaj więcej
Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń

Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń

Współpraca samorządu powiatowego z policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli oraz zarządzania kryzysowego, była tematem spotkania, które odbyło się 18 października 2012 r. konińskim Starostwie.
czytaj więcej
Dzień Edukacji Narodowej w powiecie

Dzień Edukacji Narodowej w powiecie

„Wśród wielu ważnych spraw – daj siebie innym”, taka sentencja przyświecała powiatowym obchodom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 15 października 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
czytaj więcej
Dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Dofinansowanie projektów "dużych" w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenia, fundacje, związki stowarzyszeń, a także osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, mogą starać się o dofinansowanie projektów „dużych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
czytaj więcej
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting