Skocz do zawartości

Informacje Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Konińskiego (PCZK) działa na podstawie:
  • Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1166),
  • Zarządzenia Starosty Konińskiego nr 167/2012 z 12 października 2012 r w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • zatwierdzonego przez Starostę Konińskiego regulaminu działania PCZK.
 
Celem PCZK jest zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych oraz w innych nadzwyczajnych stanach. W sytuacji normalnej, prowadzenie monitoringu otoczenia i analizy systemu bezpieczeństwa poprzez minimalizację nakładów finansowych przy równoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa publicznego oraz realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu Konińskiego.
 
Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  • pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  • dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
  • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

swymi działaniami obejmujące teren powiatu konińskiego oraz współpracuje z gminnymi CZK, służbami, strażami i inspekcjami, instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi oraz sąsiednimi powiatami i Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego (WCZK) w Poznaniu.
 
Pracami PCZK kieruje Kierownik Biura Spraw Obronnych Starostwa jako Kierownik PCZK. Całodobowy numer kontaktowy PCZK: gsm (+48) 510 140 294, e-mail: oc@powiat.konin.pl.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting