Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Konińskiego Uchwałą Nr 234/2012 z dnia 25 października 2012 r. przedstawia do konsultacji Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. Komunikat o rozpoczęciu konsultacji oraz treść projektu programu wraz z ankietą konsultacyjną są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting