Skocz do zawartości

Szlak Piastów

Dawny kościół parafialny z XV w.Zabytki powiatu konińskiego, położonego wzdłuż ważnej drogi komunikacyjnej łączącej Kalisz i Konin ze Szlakiem Piastowskim (nr 25) tworzą interesujący zespół budowli, który może stanowić jego edukacyjne dopełnienie. Są to przede wszystkim romańskie świątynie w Starym Mieście i Kazimierzu. Do tej grupy budowli można dodać gotycki kościół w Warzymowie w gminie Skulsk, miejscowości silnie powiązanej z postacią Krwawego Diabła z Wenecji (zm. 1400 r.); to także legendarne miejsca narodzin Piasta Kołodzieja (Warzymowo) oraz jego małżonki Rzepichy (Goplana).

Przeszłość państwa polskiego okresu panowania dynastii piastowskiej przypominają inne pomniki dziedzictwa kulturowego (kościoły w Starym Mieście, Kościelcu Kolskim, Kazimierzu Biskupim, krzyże pokutne z Konina i Lichenia oraz Słup Drogowy z Konina), wpisujące się w Szlak Romański i Szlak Pięciu Braci Męczenników oraz nieliczne budowle sakralne z okresu gotyku. Przeszłość historyczna powiatu konińskiego jest nasycona wydarzeniami z okresu monarchii piastowskiej, legendami i podaniami przewodzącymi pamięć państwowości polskiej. To przede wszystkim tradycja o Pięciu Braciach (1003 r.), utworzenie biskupstwa lubuskiego (ok. 1130 r.), fundacja klasztoru w Lądzie (1145, refundowanego w latach 1195-1196), rejzy krzyżackie na Konin, Kalisz, Uniejów (1131-1132), proces polsko-krzyżacki, zwany warszawskim (1139 r.), wojna domowa 1382-1385. Ludzie pochodzący z powiatu konińskiego w początkach XV w. tworzyli zręby Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaznaczyli swoją obecność w wojnach, polityce, dyplomacji i kulturze oraz nauce. Z Radoliny pochodził pierwszy kanclerz odnowionego Uniwersytetu – biskup krakowski, Piotr Wysz (zm. 1414 r.).

Z sanktuarium maryjnym w Skulsku wiąże się legenda o cudownym widzeniu drużyny Bolesława Chrobrego, której ukazała się Matka Boska. Z Budzisławiem Kościelnym związane są tzw. apokryfy Budzisławskie, przekazujące dawną tradycje o Andrzeju –Świeradzie, jedynym z pierwszych polskich eremitów, którego czcimy sanktuarium w Tropiu nad Dunajcem. Żywot Andrzeja Świerada istniał już w końcu XV w. Legendę o nim przekazały kroniki bernardynów kazimierskich. Stąd ten kult przeniesiono na Kujawy (Lubraniec).

Zwiedzając powiat koniński turysta wzbogaci swoją wiedzę o Szlaku Piastowskim i Polsce X-XIV stulecia, bliżej pozna związki łączące go z duchowieństwem kapituły katedralnej w Gnieźnie i Poznaniu, klasztorami benedyktynów w Mogilnie, kanoników regularnych w Trzemesznie, panien norbertanek w Strzelnie oraz kolegiatą kruszwicką i najbardziej eksponowanymi zabytkami najbardziej znanego szlaku edukacyjnego w Polsce – Szlaku Piastowskiego. Na Szlaku Piastowskim natomiast stykamy się z osobistościami, które pochodziły z Konińskiego, lub działały na tym obszarze. To Wojciech Miliński, opat Trzemeszna, przyjaciel kazimierskich bernardynów, znany z nagrobka w kościele poklasztornym w tym mieście oraz jego następca Michał Kościesza Kosmowski, powiązany z Bieniszewem. Piękne epitafia infułatów w bazylice Świętej Trójcy w Strzelnie przypominają pochodzącego z Mąkolna, księdza Sierakowskiego. Infułat Jaskólski wywodził się z rodziny dziedziczącej w Rychwale. Ksiądz Łuczycki był blisko związany z klasztorem w Kazimierzu. Panny norbertanki z konwentu strzelneńskiego należały do bractwa św. Anny przy klasztorze bernardynów w Kazimierzu, a tutejsi bracia przez blisko 200-lat byli ich spowiednikami. Z Koninem związali się kanonicy metropolitalni z Gniezna, którzy byli plebanami kościoła farnego św. Bartłomieja (zarazem Starego Miasta pod Koninem).

Z Królikowa pochodzi jedna z najwybitniejszych gałęzi rodu Zarembów. W Żychlinie osiedlili się przodkowie podkanclerzego królestwa Polskiego, Wojciecha (druga połowa XV w.). Z Kleczewem wiąże się postać Wincentego Kota, arcybiskupa gnieźnieńskiego, nauczyciela synów króla Władysława Jagiełły.

Śladów Konińskiego doszukamy się w przeszłości setek miejscowości całej Wielkopolski. Są one dostrzegalne na wawelskim Wzgórzu – w katedrze , w Warszawie, Poznaniu, a nawet w wielu miejscach Europy.

Lektura najwspanialszej kroniki europejskiego średniowiecza – Roczników Jana Długosza – przypomina Słup drogowy z Konina z 1153 r., rzekome fundacje Piotra Dunina (Kazimierz Biskupi, Konin), miejscowości należące do klasztorów w Trzemesznie, Strzelnie. Pierwsza księga tego dzieła, zwana Chorografia, dokładnie opisuje liczne miejscowości Konińskiego, akweny wodne powiązane z Gopłem i liczne rzeki. Nic też dziwnego, że zainteresowanie dziejopisa dokładnie odzwierciedliło się w jego twórczości. To bez wątpienia zasługa Sędziwoja z Czechła, prepozyta kanoników regularnych w pobliskiej Kłodawie, który swoją bogatą kolekcję źródeł udostępnił Długoszowi.

Przebieg szlaku: Kruszwica (kolegiata; wieża zamkowa) – Skulsk (sanktuarium Matki Boskiej) – Warzymowo (grodzisko, gotycka świątynia) – Noć – Kazimierz Biskupi (romański kościół św. Marcina) – Konin-Gosławice (kościół, zamek) – Konin (fara, słup milowy) – Stare Miasto (kościół) – Dzierzbin (kościół romański) – Kościelec Kaliski (kościół romański) – Kalisz-Zawodzie (gród, miejsce dawnej kolegiaty św. Pawła, klasztor franciszkanów, kościół św. Mikołaja, kolegiata Najświętszej Marii Panny).

Oprac. Paulina Wojtyniak

 
Dawny kościół parafialny, Warzymowo
Dawny kościół parafialny, Warzymowo
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, Stare Miasto
Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, Stare Miasto
Kościół św. Marcina, Kazimierz Biskupi
Kościół św. Marcina, Kazimierz Biskupi
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, Skulsk
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, Skulsk
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting