Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2018 - 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2018 - 2019

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Konińskiego 23 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2018-2019.
czytaj więcej
Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni powiatu spotkali się dziś w starostwie, by procedować w sprawach bieżących. Obrady zdominowały tematy drogowe i oświatowe.
czytaj więcej
Powiat Koniński z nagrodą marszałka

Powiat Koniński z nagrodą marszałka

Powiat Koniński nagrodzony przez marszałka województwa wielkopolskiego za organizowany w czerwcu w Kleczewie Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych. Kapituła konkursu „Działania proekologiczne i prakulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” przyznała Starostwu Powiatowemu w Koninie nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł.
czytaj więcej
Giełda Pracy

Giełda Pracy

„Giełda Pracy” dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, odbędzie się 24 i 28 listopada 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
czytaj więcej
Ocenili stan przygotowania służb do zimy

Ocenili stan przygotowania służb do zimy

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Konińskiego oceniła stan przygotowania służb do zimy. Obradom 16-osobowego organu przewodniczył starosta Stanisław Bielik.
czytaj więcej
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Szanowni Pracownicy Socjalni,   z okazji Dnia Pracownika Socjalnego obchodzonego w dniu 21 listopada każdego roku - w imieniu Samorządu Powiatu Konińskiego - składam serdeczne podziękowania oraz kieruję słowa uznania do wszystkich Pracowników Socjalnych w Powiecie Konińskim za pracę, zaangażowanie i profesjonalizm, którymi nacechowana jest Wasza trudna, codzienna praca.
czytaj więcej
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting