Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2018 - 2019

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Konińskiego 23 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy w latach 2018-2019.
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do 14 grudnia 2017 r. do godz. 15.30, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Załączniki:
Uchwała nr 481/2017 Zarządu Powiatu Konińskiego
Ogłoszenie o konkursie
 
Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie
Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie
Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie
Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie
Gala konkursu
Gala konkursu
Gala konkursu
Gala konkursu
Gala konkursu
Gala konkursu
Gala konkursu
Gala konkursu
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting