Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności 2013 - wrzesień

Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Nowe stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, raport z realizacji programu ochrony środowiska za ostatnie dwa lata oraz zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, to główne tematy sesji rady powiatu, która odbyła się 27 września w starostwie.
czytaj więcej
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza organizacje pozarządowe w tym: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
czytaj więcej
Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Firma szkoleniowa będąca beneficjentem działania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w szkoleniach dla firm sektora MSP.
czytaj więcej
Partnerstwo Publiczno-Prawne w praktyce

Partnerstwo Publiczno-Prawne w praktyce

Na konferencję z cyklu „PPP w praktyce”, która odbędzie się 7 października 2013 r. w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza prelegentów oraz osoby zainteresowane tą tematyką.
czytaj więcej
Oferty Fundacji Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" w Głębockiem

Oferty Fundacji Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" w Głębockiem

Fundacja Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” w Głębockiem z własnej inicjatywy zwróciło się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Konińskiego o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez te organizacje.
czytaj więcej
Remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku konińskiego Starostwa

Remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku konińskiego Starostwa

Informujemy, że w związku z koniecznym remontem schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych wystąpią utrudnienia w dostaniu się do budynku konińskiego Starostwa.
czytaj więcej
strona 1 z 4
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting