Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Konsultacje społeczne

KOMUNIKAT O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI
dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Konińskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Zarząd Powiatu Konińskiego zaprasza organizacje pozarządowe w tym: stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 
Opinie, uwagi i wnioski do projektu Programu można zgłaszać w terminie od 28 września 2013 r. do 13 października 2013 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin z dopiskiem Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub e-mail: roma.nawrocka@powiat.konin.pl
 
Opinie, uwagi i wnioski zgłaszać należy na formularzu ankiety konsultacyjnej.

Projekt  Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting