Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Oferty Fundacji Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" w Głębockiem

Fundacja Mielnica w Koninie i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” w Głębockiem z własnej inicjatywy zwróciło się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Konińskiego o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych biorących udział w zajęciach w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez te organizacje.

Fundacja Mielnica i Stowarzyszenie „Radość” w Głębockiem złożyły do Zarządu Powiatu Konińskiego oferty dotyczące przyznanie im w drodze pozakonkursowej dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych o nazwie: „Chcemy być samodzielni”.

Zarząd Powiatu Konińskiego działając w myśl art.19 a ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 210 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zamieszcza oferty Fundacji Mielnica i Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Głębockiem na stronie internetowej Powiatu Konińskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w celu wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie.

Uwagi można zgłaszać drogą pisemną do 3 października 2013 r. do godz.15:00 na adres: Zarząd Powiatu Konińskiego 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9 z dopiskiem na kopercie: „Uwagi do ofert o dotacje dla osób niepełnosprawnych” lub e-mail: sekretariat@powiat.konin.pl.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting