Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Z XXXIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Nowe stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, raport z realizacji programu ochrony środowiska za ostatnie dwa lata oraz zmiany w tegorocznym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, to główne tematy sesji rady powiatu, która odbyła się 27 września w starostwie.
 
Radni powiatu rozpoczęli XXXIII posiedzenie od wysłuchania sprawozdania z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym oraz informacji o ostatnich wydarzeniach z życia powiatu. Relacjonując ten punkt porządku obrad, starosta Małgorzata Waszak poinformowała o powołaniu ośmioosobowego zespołu zadaniowego, składającego się z pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, który współpracował będzie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie w pracach nad aktualizacją „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego na lata 2013-2015”. Aktualizacja dokumentu realizowana w ramach projektu „Partnerzy dla rozwoju”, do którego Powiat Koniński przystąpił we wrześniu ubiegłego roku, obejmie m.in. dokonanie aktualnej diagnozy społeczno – gospodarczej powiatu, wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych oraz ustalenie propozycji zadań do realizacji na najbliższe dwa lata. Starosta zaprosiła radnych do wzięcia udziału w konsultacjach poświęconych proponowanym w dokumencie zmianom. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w listopadzie, a projekt aktualizacji Planu przedłożony zostanie zarządowi powiatu do końca lutego 2014 r.
 
Małgorzata Waszak przypomniała również o najbliższym spotkaniu Koordynacyjnego Zespołu Problemowego powołanego w związku z restrukturyzacją PAK KWB Konin S.A., które odbędzie się 9 października w starostwie.
 
Wicestarosta Andrzej Nowak przedstawił natomiast stanowisko starosty konińskiego wypracowane na spotkaniu w sprawie raportu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczącego funkcjonowania zbiornika retencyjnego Jeziorsko. Sformułowane w nim postulaty zawierają propozycje obniżenia wartości poziomu piętrzenia wody na zbiorniku do rzędnej 119 m n.p.m., wzmocnienia funkcji przeciwpowodziowej zbiornika, uzależnienia wielkości zrzutów wody od warunków meteorologicznych, wypłacaniu odszkodowań właścicielom gruntów zalewanych podczas zrzutów wody oraz wprowadzeniu systemu indywidualnego powiadamiania mieszkańców terenów zalewowych o zrzutach ze zbiornika, a także uzupełnieniu raportu RZGW o wpływ zaproponowanych zmian na nie ujęte w dokumencie elementy ekosystemu. Wicestarosta poinformował również, że stanowisko to zostało przesłane do Marszałka Województwa Łódzkiego, który jest organem regulującym działania w zakresie gospodarki wodnej na zbiorniku w Jeziorsku.
 
W dalszej części obrad rada wysłuchała informacji o stanie środowiska w powiecie konińskim w 2012 roku przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz przyjęła raport z realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu konińskiego za lata 2011-2012.
 
Kolejne decyzje rady dotyczyły finansów powiatu. Radni dokonali zmian w wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu. Od stycznia przyszłego roku, właściciele pojazdów pozostawionych w miejscach zabronionych, utrudniających ruch lub w inny sposób zagrażających bezpieczeństwu na drodze będą musieli zapłacić za usunięcie: roweru lub motoroweru – 111 zł, motocykla – 220 zł, auta osobowego – 483 zł, a ciężarowego o masie 3,5 do 7t – 603 zł. Odholowanie aut od 7 do 16 ton kosztować będzie 854 zł, a za pojazd o masie powyżej 16 ton trzeba będzie zapłacić 1 259 zł. Odpowiednio kształtują się też stawki za każdą dobę przechowywania tych pojazdów na parkingach strzeżonych.
 
Rada przyjęła także autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydowała o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący. Uwzględniły one m.in. wprowadzenie kwoty 1 mln 118 tyś. zł przekazanej przez wojewodę w związku z dofinansowaniem przyznanym z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego na drodze „ Brzeźno – Smólnik”. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 – 2023.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting