Skocz do zawartości

Lääne Viru (Estonia)

Kierunki współpracy między Powiatem Konińskim a estońskim Lääne Viru

Na zaproszenie Gubernatora Lääne Viru Urmasa Tamma w dniach 13 - 16 czerwca 2006 r. z wizytą w Rakvere przebywała delegacja powiatu konińskiego w składzie: Starosta Koniński - Stefan Dziamara, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego - Piotr Matyba oraz Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego, Burmistrz Goliny - Piotr Nowicki. Celem pobytu było podpisanie umowy o współpracy partnerskiej oraz protokołu o wspólnych przedsięwzięciach w 2006 r., a także poznanie regionu i zaznajomienie się z zadaniami administracji regionu.
Nawiązana współpraca koncentrować się będzie przede wszystkim na edukacji poprzez nawiązywanie kontaktów miedzy szkołami ponadgimnazjalnymi i wymianę młodzieży, turystyce szczególnie poprzez wspólne uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych, oraz sporcie. Polsko-estońskie kontakty mają sprzyjać także wymianie doświadczeń pomiędzy miedzy instytucjami m.in. w kontekście członkostwa Polski i Estonii w Unii Europejskiej.


Samorządowcy z Estonii po raz pierwszy w powiecie konińskim

Delegacja samorządowców z regionu Lääne Viru, w składzie: Tarmo Mikkal - sekretarz regionu Lääne-Viru, Ain Tiivas - członek zarządu stowarzyszenia władz lokalnych Lääne-Viru, przewodniczący rady gminy Viru-Nigula, Anne Mäeots - starszy specjalista w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu regionu Lääne-Viru oraz Arne Laks w dniach 8 - 11 września 2006 r. po raz pierwszy gościła w powiecie konińskim.
W sobotę 9 września, zagraniczni goście zwiedzili m. in. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim oraz odkrywkę KWB Konin w Kleczewie. Samorządowcy z Estonii przyjęli także zaproszenie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, w którym m.in. obejrzeli krótką inscenizację przygotowaną przez wychowanków Ośrodka. Estońscy goście wyrazili chęć nawiązania bliższych kontaktów z placówką umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i estońskimi pedagogami pracującymi z niepełnosprawną młodzieżą. Wieczorem przedstawiciele regionu Lääne Viru spotkali się z pozostałymi delegacjami goszczącymi w tym czasie w powiecie: grupą rolników i strażaków z powiatu Ilm oraz samorządowcami z rejonu kozjatyńskiego, na wspólnym grillu, w trakcie którego dzielono się wrażeniami po sobotnich spotkaniach. Niedzielne przedpołudnie, 10 września, delegacje spędziły w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Po południu zaś przedstawiciele partnerskich powiatów wzięli udział w obchodach Święta Plonów - Dożynkach Powiatowych w Brzeźnie. Warto nadmienić, że uroczystości dożynkowe uświetnił swym występem zespół taneczny "Zorianka" z rejonu kozjatyńskiego, który uczestniczył w tym czasie w Warsztatach Tanecznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Młodzi tancerze zaprezentowali ludowy taniec ukraiński oraz poloneza.

Wymiana doświadczeń w zakresie oświaty

Wizyta delegacji z regionu Lääne Viru, w osobach Gubernatora Urmasa Tamma, Kaido Kreintaala - Dyrektora Gimnazjum w Haljala, Prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Regionu Lääne-Viru oraz Hannesa Metsa - Dyrektora Szkoły Zawodowej w Rakvere, która miała miejsce w dniach 16-18 lipca 2007 r. była okazją do rozmów o systemach edukacji obowiązujących w Polsce i Estonii. Goście wyrazili chęć nawiązania w przyszłości kontaktów partnerskich między szkołami ponadgimnazjalnymi m.in. w ramach realizacji wspólnych projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Podczas wizyty na Ziemi Konińskiej, estońscy goście odwiedzili szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat koniński: ZSP w Kleczewie i Sompolnie, ZSE-U w Żychlinie, a także SOSW w Rychwale. W drugim dniu, 17 lipca w siedzibie Starostwa nastąpiło podpisanie protokołu o współpracy między powiatami na rok 2007, który przewiduje m.in: spotkanie kierownictw szkół ponadgimnazjalnych powiatu konińskiego i regionu Lääne Viru na terenie powiatu konińskiego oraz wizytę pracowników i podopiecznych Ośrodka Specjalnego w Estonii.

Konińscy samorządowcy z wizytą w Lääne Viru

Na zaproszenie Gubernatora - Urmasa Tamma, delegacja samorządowców w składzie: Starosta Koniński - Stanisław Bielik, Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Nowak oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Koninie, inspektor ds. funduszy europejskich - Mariusz Ciszak, przebywała w dniach 22-25 lutego 2008 r. z wizytą w regionie Lääne Viru. Głównym celem tej wizyty było podpisanie protokołu o współpracy na rok 2008 pomiędzy regionem Lääne Viru a Powiatem Konińskim zakładającego realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury i edukacji, m.in.: wizytę przedstawicieli szkolnictwa specjalnego w Rakvere czy udziału artystów z Estonii w IX Międzynarodowym Plenerze Malarskim "Ślesin 2008".
Pobyt w zaprzyjaźnionym Lääne Viru rozpoczął się od zwiedzania stolicy regionu, w tym zamku Rakvere. Samorządowcy odwiedzili także nowy obiekt sportowy, wybudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz centrum sportowe w Rakvere. Pełen wrażeń, pierwszy dzień wizyty zakończył się udziałem naszej delegacji w uroczystościach z okazji 90-lecia powstania Republiki Estońskiej, które uświetnił koncert chóru młodzieżowego, występ kwartetu smyczkowego oraz pokaz baletowy w wykonaniu uczniów z miejscowej szkoły teatralnej. Uroczystość ta stała się okazją do odznaczenia wybitnych działaczy kultury i biznesu regionu Lääne Viru. W imieniu polskiej ambasady w Estonii, w uroczystości w Haljama, wziął udział radca Jacek Śladowski. Kolejny dzień, samorządowcy z powiatu konińskiego spędzili na uroczystościach kontynuowanych na wzgórzu Rakvere przy pomniku upamiętniającym odzyskanie niepodległości przez Estonię oraz w kościele ewangelickim.


Konińscy i estońscy samorządowcy o edukacji specjalnej

19 kwietnia 2008 r. z oficjalnej wizyty w Estonii wróciła delegacja powiatu konińskiego w składzie: wicestarosta koniński Małgorzata Waszak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale Renata Szczepaniak oraz pracownik Ośrodka Urszula Michalak. Kilkudniowy pobyt w partnerskim regionie Lääne Viru poświęcony był współpracy oświatowej szczególnie w zakresie edukacji specjalnej. Delegacja z powiatu konińskiego zapoznała się ze strukturą i zasadami działania szkolnictwa specjalnego w Estonii a także organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach dla dzieci i młodzieży z różnym rodzajem niepełnosprawności.


Rozmowy przy "okrągłym stole" działaczy kultury z Lääne Viru i powiatu konińskiego

Na zaproszenie Starosty Stanisława Bielika, w dniach 20-24 maja 2008 r.  w powiecie konińskim gościła 19-osobowa delegacja działaczy i pracowników kultury z Estonii. Wizyta ta miała na celu wzmocnienie kontaktów partnerskich poprzez podjęcie wspólnych projektów w takich obszarach jak: dziedzictwo kulturowe, literatura i bibliotekarstwo, muzyka oraz sztuki plastyczne. Poza oficjalnymi spotkaniami, program wizyty obejmował odwiedziny w ośrodkach kultury w Ślesinie, Skulsku, Kleczewie, w bibliotece publicznej i muzeum okręgowym a także prezentację dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielnicy. Ciekawym punktem programu wizyty były rozmowy przy "okrągłym stole", podczas których działacze kultury z Lääne Viru i powiatu konińskiego wymienili się doświadczeniami w zakresie realizowanych przez samorządy i instytucje zadań na rzecz edukacji kulturalnej oraz kultywowania rodzimych tradycji i obyczajów. Samorząd powiatu konińskiego reprezentowali na spotkaniu: wicestarosta koniński Małgorzata Waszak oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Stefan Dziamara.

Kawałek Estonii w Sompolnie

"Dzień Estoński" organizowany po raz pierwszy 25 maja 2009 r. przez konińskie Starostwo i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie, okazał się bardzo udanym przedsięwzięciem, w którym wzięło udział ponad 80 osób. Podróż po Estonii - maleńkim, ale jakże ciekawym kraju, rozpoczął występ młodzieży z miejscowego liceum. Po impresji artystycznej nawiązującej do odrodzenia Estonii, do czasów współczesnych przeniósł uczestników spotkania Mieszko Łukaszewicz, asystent Konsula Honorowego Republiki Estonii w Poznaniu. Dopełnieniem opowieści o ojczyźnie zagranicznego partnera powiatu konińskiego była wystawa przedstawiająca krajobrazy, przyrodę, historię Estonii a także żyjących tam ludzi, ich obyczaje i kulturę. Ostatnim etapem podróży po tym niewielkim kraju był "Quiz wiedzy o Estonii", w którym dwanaścioro uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu zmierzyło się z 15 pytaniami dotyczącymi różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego Estonii. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów był wysoki poziom wiedzy. Pomimo wyrównanej rywalizacji, najlepsza okazała się drużyna gospodarzy, czyli uczniowie z ZSP w Sompolnie. Miejsce II wywalczyła młodzież z ZSP w Kleczewie, a ZSE-U w Żychlinie tym razem musiał zadowolić się miejscem trzecim.


Gubernator regionu Lääne Viru w powiecie konińskim

Starosta koniński i gubernator regionu Lääne Viru podpisali protokół o współpracy pomiędzy powiatami na 2009 rok. Złożenie podpisów na dokumencie porozumienia odbyło się 30 maja w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w obecności dziennikarzy i laureatów powiatowego konkursu wiedzy o Estonii. Ponieważ tegoroczna współpraca przewiduje m.in. wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i walki z bezrobociem, dyrektor PUP Wiesława Matusiak przybliżyła gościom sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zadania podejmowane przez urząd na rzecz przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia w powiecie konińskim. Goście odwiedzili także firmy z terenu powiatu: Zakład Produkcji Obuwia "Derbut" w Golinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ślesinie, które skorzystały ze wsparcia w ramach programów realizowanych przez Urząd Pracy. Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez gubernatora Urmasa Tamma upominków uczestnikom konkursu wiedzy o Estonii oraz ich zaproszenie do odwiedzenia Lääne Viru.

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting