Skocz do zawartości

Rejon Kozjatyński

Herb Rejonu KozjatyńskiegoRejon Kozjatyński położony w północnej części obwodu Winnickiego znajduje się w samym centrum Ukrainy. Utworzony w 1923 roku w wyniku administracyjno-terytorialnej reformy kraju może poszczycić się obfitującą w wydarzenia historią.

Na 111,9 tys. ha całkowitej powierzchni Rejonu Kozjatyńskiego prawie 85% zajmują grunty rolne, a 73 miejscowości administracyjne wchodzące w skład Rejonu zamieszkuje 74,3 tys. mieszkańców. Sektor przemysłowy rejonu Kozjatyńskiego tworzy 17 zakładów, obejmujących swoją działalnością 3 branże gospodarki państwowej.
Czołowe miejsce należy do przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa produktów rolnych. Głównymi produktami spożywczymi, produkowanymi w rejonie są: cukier, chleb, masło, mięso i wyroby mięsne, wyroby cukiernicze, konserwy.

Do najważniejszych przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Rejonu zalicza się cukrownie, mleczarnię oraz Głuchwecką Wytwórnię Kaolinu oraz ВАТ "Żeżelewska Odkrywka Granitu".

W Rejonie Kozjatyńskim funkcjonuje również mała i średnia przedsiębiorczość, w ramach której działa ok. 100 podmiotów gospodarczych zatrudniających około 1000 osób oraz 93 gospodarstwa rolne (powierzchnia ziemi uprawnych wynosi 4.8 tys.ha).

Siedzibą miejskich i rejonowych władz samorządowych rejonu jest miasto Kozjatyn, leżące w odległości 62 km od Winnicy i 172 km od Kijowa.

Administratorem rejonu jest obecnie Igor Buławskij (z-ca Przewodniczącego Administracji Rejonowej).

Powiat Koniński współpracuje z Rejonem Kozjatyńskim od 2005 r.

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting