Skocz do zawartości

Cigole (Włochy)

Współpraca z Cigole (Włochy)

Rozwój turystyki na obszarach wiejskich - wymiana doświadczeń

W dniach 9 - 13 września 2004 r., w ramach realizacji projektu Town Twinning, we włoskiej miejscowości Cigole, odbyła się międzynarodowa konferencja nt: "Wpływ turystyki wiejskiej na zatrudnienie i gospodarkę miejską: porównanie doświadczeń w Nowej Europie".

Organizatorzy - Gmina Cigole i Fundacja Pianura Bresciana - zaprosili do udziału w projekcie przedstawicieli z 9 krajów Unii Europejskiej (z Czech, Estonii, Szwecji, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Szkocji, Węgier i Polski) oraz gminy Manerbio i Orzinouvi (z Prowincji Brescia we Włoszech). W konferencji uczestniczyli także reprezentanci władz regionu Lombardii, prowincji Brescia, gminy Leno oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się wspieraniem rozwoju lokalnego w regionie. Powiat koniński w Cigole reprezentowali Wicestarosta Koniński Stanisław Bielik oraz pracownik Wydziału Promocji i Informacji Ewelina Rapeła.

W czasie trwania konferencji partnerzy projektu zaprezentowali swoje doświadczenia związane z wpływem turystyki na lokalną gospodarkę, podzielili się wiedzą o tym, jak odnawiają i promują swoje najbliższe otoczenie oraz jak wykorzystują do tego celu programy i fundusze Unii Europejskiej.

Program spotkania był bardzo interesujący. Każdego dnia, po zakończeniu właściwej części konferencji, goście zagraniczni zwiedzali miejsca będące świadectwem niezwykłej historii Pianura Bresciana. M.in. Muzeum Archeologiczne i Ratusz w Manerbio, Zamek w Orzinuovi, Pałac w Cigole (siedzibę Fundacji), Młyn z XV wieku czy twierdzę w Soncino. Spotkali się z władzami lokalnymi gmin Manerbio i Orzinuovi oraz przedstawicielami władz regionu. Mieli również okazję skosztować specjałów lokalnych kuchni. Szczególne godne polecenia są - obok tradycyjnego makaronu - różne rodzaje szynek oraz polenta.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy projektu podpisali porozumienie, mające stworzyć podstawy do dalszej współpracy w zakresie turystyki wiejskiej i rozwoju społeczności lokalnych. Pierwszym działaniem zmierzającym do realizacji postanowień porozumienia jest stworzenie strony internetowej (www.ruraltwinning.org), która ma stać się narzędziem koordynacji przyszłych wspólnych inicjatyw partnerów uczestniczących w projekcie Town Twinning.

Elementem dodatkowym konferencji była zorganizowana 10 września w Manerbio ekspozycja pod hasłem "Woda i mąka", na której prezentowano nie tylko produkty lokalnych piekarni, ale również różnego rodzaju mąkę, słodycze czy wina.

Porozumienie
Porozumienie

O kulturze i historii rzemiosł

W dniach 14-15 maja 2005 r. w Cigole odbyła się międzynarodowa konferencja nt "Kultura i historia tradycyjnych rzemiosł a rozwój lokalny".

Było to już drugie spotkanie zorganizowane w ramach realizacji porozumienia "Rural Twinning". Ideą porozumienia, podpisanego 12 września 2004r. przez przedstawicieli 10 krajów Unii Europejskiej, jest stworzenie sieci współpracy między krajami europejskimi służącej realizowaniu wspólnych projektów w zakresie promocji turystyki wiejskiej i rozwoju społeczności lokalnych.

Organizator Fundacja Pianura Bresciana zaprosiła do udziału w konferencji - obok dotychczasowych partnerów - również przedstawicieli Finlandii, Danii, Holandii i Litwy. Uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje doświadczenia związane z wpływem tradycyjnego rzemiosła na rozwój lokalny i podzielili się wiedzą o tym, jak promują swoje najbliższe otoczenie wykorzystując do tego celu osiągnięcia lokalnych rzemieślników.

Konferencji towarzyszyła wystawa "Mestieranda", w trakcie której artyści - rzemieślnicy mogli, nie tylko zaprezentować swoje prace, ale również przedstawić etapy ich powstawania. Barwne i różnorodne stoiska prezentowały kulturę i obyczaje 14 krajów europejskich: Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Polski, Portugalii, Szkocji, Szwecji, Węgier i Włoch.

W programie imprezy nie zabrakło także dodatkowych atrakcji: spektakli teatru lalkowego, pokazów sztukmistrzów oraz lokalnych zespołów tanecznych. Niezapomniane wrażenia pozostawił występ taneczny w wykonaniu ... konia, który z niezwykłym wdziękiem poruszał się w rytm muzyki hiszpańskiej.
Powiat koniński reprezentowany był przez Ewelinę Rapeła - pracownika Wydziału Promocji i Informacji oraz Kazimierza Konieczyńskiego - rzeźbiarza - amatora z Kramska. Pan Konieczyński zaprezentował we Włoszech rzeźby o tematyce sakralnej (płaskorzeźby "Matka Boska Częstochowska" i "Święta Rodzina"), ludowej ("Kobieta z kierzynką", "Janko Muzykant", "Gospodyni domowa") oraz rzeźbę reprezentującą sztukę abstrakcyjną zatytułowaną "Tragizm". Ulubionym materiałem rzeźbiarza jest drzewo lipy, które następnie podlega procesom barwienia. Twórczej inspiracji poszukuje w literaturze i otaczającym go świecie. Większość jego prac poprzedza szkic bądź rysunek. Kolejną fascynacją pana Kazimierza jest renowacja antyków (mebli i urządzeń drewnianych).

Prace polskiego rzeźbiarza cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pozostałych artystów, jak i licznie zwiedzających wystawę. Z niemniejszym zaciekawieniem spotkały się także informacje udzielane przez pana Kazimierza o etapach powstawania poszczególnych dzieł.

cigole 2005
cigole 2005
cigole 2005
cigole 2005

O historycznych grach i tradycjach - konferencja w Cigole

W dniach 15 - 16 lipca 2006 r., Stefan Dziamara Starosta Koniński i Ewelina Rapeła pracownik Wydziału Promocji i Informacji, reprezentowali powiat koniński we włoskiej miejscowości Cigole podczas konferencji "Poszukiwanie wspólnych europejskich źródeł w historycznych grach i tradycjach" podsumowującej realizację projektu "Playing with history" współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Kultura 2000.

Celem projektu jest stworzenie europejskiej sieci organizacji, reprezentujących 11 państw członkowskich UE, włączenie ich w promowanie i przybliżanie historycznych i tradycyjnych gier, tak aby zachęcić zarówno dorosłych, jak i młodych ludzi do odkrywania ich własnej historii i wspólnych europejskich korzeni kulturowych.

Koordynator projektu - Fundacja Pianura Bresciana - zaprosiła do udziału w ostatnim przedsięwzięciu - konferencji - także partnerów stowarzyszonych, tzn. przedstawicieli powiatu konińskiego oraz 4 organizacjami reprezentującymi Szkocję, Węgry, Litwę i Słowenię.

W trakcie spotkania przedstawiciele krajów współrealizujących projekt przedstawili swoje doświadczenia w zakresie jego wdrażania. Swoimi spostrzeżeniami na temat znaczenia i ewolucji tradycyjnych gier i zabawek podzieli się z uczestnikami również reprezentanci włoskich stowarzyszeń kulturowych.
Konferencji towarzyszyła europejska wystawa historycznych gier prezentująca prace stworzone przez młodych ludzi w Czechach, Szwecji, Holandii, Hiszpanii, Portugalii i Włoszech podczas realizacji projektu.

cigole 2006
cigole 2006
cigole 2006
cigole 2006
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting