Skocz do zawartości

Francja

Wymiana doświadczeń z instytucjami francuskimi

Powiat Koniński z wizytą w Lot - et - Garonne i w Akwitanii

Przedstawiciele Powiatu Konińskiego z wizytą w Lot - et - Garonne i w AkwitaniiW dniach 12 - 14 marca 2002 r. przedstawiciele władz samorządowych Powiatów Wschodniej Wielkopolski, tj. Konińskiego, Kolskiego, Słupeckiego oraz Turkowskiego wraz z przedstawicielami Wielkopolskiej i Konińskiej Izby Rolniczej wzięli udział w Targach Rolniczych "SIFEL" 2002. Korzystając z okazji pobytu w Departamencie Lot-et-Garonne przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Na ręce Pani Anne Merloz, Prefekta Lot-et-Garonne, złożyli zaproszenie do odwiedzenia Ziemi Konińskiej.
W dniach od 1 do 7 lipca 2002 roku Regionalna Izba Rolnicza w Bordeaux gościła delegację przedstawicieli powiatów Wschodniej Wielkopolski oraz młodych rolników z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W ramach wizyty polska delegacja wzięła udział w zorganizowanym w Akwitanii seminarium nt. działalności i współpracy szkół rolniczych. We Francji Powiat Koniński reprezentowała Barbara Szeflińska, członek Zarządu Powiatu Konińskiego.


Staż w Bretanii

W dniach od 20 do 30 wrzeźnia 2002 roku odbył się w Bretanii we Francji staż, którego tematyka była "Organizacja i funkcjonowanie stanowiska recepcyjnego". Uczestnikami tego stażu byli pracownicy urzędów powiatowych, miejskich i gminnych z Wielkopolski. Jednym z czternastu stażystów był pracownik Punktu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie Piotr Adamiak.
Grupa stażystów brała udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa pracy panią Francoise Legrand, zwiedzała urzędy i podpatrywała jak funkcjonują w nich stanowiska recepcyjne. W wolnych chwilach zwiedzili bardzo ciekawe miejsca we Francji, m.in. wyspę Ille de Brehat, wybrzeże różowych granitów w miejscowości Perros Guirec oraz Paryż.
Organizatorami stażu było francuskie stowarzyszenie Association "Ille-et-Vilaine-Pologne" z Rennes oraz Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z Poznania.


Uczestnicy stażu w Bretanii z wizytą w Starostwie Powiatowym

Uczestnicy stażu w Bretanii z wizytą w Starostwie Powiatowym w KoninieW dniu 10 grudnia 2002 r. Starostwo Powiatowe w Koninie odwiedziła grupa urzędników samorządowych z Wielkopolski, która we wrześniu tego roku odbyła staż zawodowy we Francji w zakresie organizacji i funkcjonowania stanowisk recepcyjnych w urzędach. Grupie towarzyszyli gospodarze stażu we Francji, panowie Rene Lair - Dyrektor Ośrodka Departamentalnego oraz Antoine Chatel - Skarbnik Stowarzyszenia "Ille et Vilaine Pologne".
Piotr Adamiak pracownik Punktu Informacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie, uczestnik stażu, przedstawił gościom to, czym zajmuje się Punkt Informacyjny w tym urzędzie.
Z delegacją spotkała się Starosta Koniński, Elżbieta Streker - Dembińska, która scharakteryzowała Powiat Koniński, oraz przedstawiła długofalową koncepcję funkcjonowania Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w kontekście wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.

Staż zawodowy w Rennes

W dniach 7 - 17 maja 2004 r. Przewodniczący Rady Powiatu - Piotr Matyba - uczestniczył w stażu zorganizowanym przez Association "Ille-et-Vilaine-Pologne" z Rennes oraz Stowarzyszenie "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" z Poznania, który odbył się w Rennes i przebiegał pod hasłem: "Rola gminy w procesie integracji z Unią Europejską na przykładzie doświadczeń francuskich".
Stażyści uczestniczyli m.in. w zajęciach prowadzonych przez pracowników Centrum Zarządzania Samorządowego, zwiedzali urzędy i instytucje oraz wysłuchali wykładów poświęconych organizacji francuskiej administracji, finansom europejskim czy polityce rolnej gminy.
W wolnych chwilach stażyści zwiedzali urokliwe francuskie miasteczka, m.in.: Vitre, Rennes, Dinard, Saint Malo, czy Redon oraz stolicę Francji - Paryż.

Partnerstwo lokalne i polityka socjalna w Polsce

8 i 9 grudnia 2005 r., dyrektor PCPR w Koninie, Elżbieta Sroczyńska reprezentowała powiat koniński na konferencji w Paryżu poświęconej polityce socjalnej w krajach unii europejskiej. W ramch grupy tematycznej zatytułowanej "Partnerstwo lokalne i polityka socjalna w Polsce" na konferencji wystąpili: Cezary Mieżejewski, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, z tematem "Prezentacja i analiza sytuacji społecznej w Polsce, strategia i narodowy plan przeciwdziałania marginalizacji społecznej na lata 2004-2006" oraz Joanna Staręga - Piasek, Dyrektor Instytutu Badań Społecznych, która omówiła temat "Decentralizacja pomocy społecznej i rola pracowników socjalnych". Przykłady projektów realizowanych na szczeblu lokalnym przedstawili: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jadwiga Pauli, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Elżbieta Sroczyńska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Teresa Michalska.
Polska delegacja spotkała się również z Andréasem Korb, Chargé de Mission Europa w Cités Unies France.
 

Przedstawiciele francuskich ośrodków opieki społecznej w powiecie konińskim

Przedstawiciele Stowarzyszenia Anne Marie Javouhey i Zespołu Terapeutycznego La Sittelle z Fontainebleau z wizytą w Starostwie Powiatowym w KoninieWymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej to główny cel wizyty przedstawicieli Stowarzyszenia Anne Marie Javouhey i Zespołu Terapeutycznego La Sittelle z Fontainebleau (Francja), którzy w dniach 10-14 maja 2010 r. przebywali w powiecie konińskim.
Podczas konferencji prasowej podsumowującej pobyt francuskiej delegacji swoimi wrażeniami podzieli się przedstawiciele Stowarzyszenia Anne Marie Javouhey oraz Zespołu Terapeutycznego La Sittelle z Fontainebleau.Sześcioosobowa delegacja, która przyjechała na zaproszenie Starosty Konińskiego, w ciągu tygodnia odwiedziła m.in. Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale, Szkołę Integracji Twórczej w Milinie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mielnicy. Goście spotkali się z przedstawicielami lokalnego samorządu, dyskutowali z pracownikami organizacji pozarządowych i instytucji, które działając na polu pomocy społecznej, zajmują się poradnictwem i pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Dyrektor generalny Stowarzyszenia - Jean Pierre Venault podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym podkreślił i pochwalił polski system finansowania leczenia i pobytu osób niepełnosprawnych w placówkach terapeutycznych. Z kolei dyrektor zespołu terapeutycznego Jean Chenivesse podkreślił wysoki standard i wyposażenie placówek, w których wizytował wraz ze współpracownikami. W spotkaniu uczestniczyli również: Dominique Michel - dyrektor placówki edukacyjno-terapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie, kierownik wydziału i internatu - Regis Rolaud oraz Barbara Gruszecka-Pereglini, pomysłodawczyni i inicjatorka przyjazdu francuskiej delegacji do powiatu konińskiego.

© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting