Skocz do zawartości

Klastry

Klastry

Analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK to dokument, który zawiera elementy dotyczące nie tylko diagnozy potencjału oraz barier dotyczących budowania sieci powiązań, ale również wskazuje branże mające potencjał do tworzenia klastrów na terenie OFAK oraz zawiera rekomendacje kierunków działań jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni na rzecz tworzenia inicjatyw klastrowych na terenie OFAK.

W dokumencie zdiagnozowano następujące branże, mające potencjał do tworzenia powiązań kooperacyjnych i klastrów na terenie Aglomeracji Konińskiej:
  • energetyka (sektor paliwowo-energetyczny) i niska emisja,
  • logistyka i transport,
  • turystyka,
  • przetwarzanie odpadów,
  • rolnictwo, sadownictwo i przetwórstwo spożywcze,
  • budownictwo i produkcję przemysłową,
  • przemysł meblarski.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting