Skocz do zawartości

Maj

Aktualności 2015 – maj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Zarząd Powiatu Konińskiego 28 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.
czytaj więcej
Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał dotację

Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał dotację

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.„Powiat Koniński – kuźnią talentów dziecięcych”, przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie.
czytaj więcej
Z IX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Z IX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni spotkali się 28 maja 2015 r. w Starostwie, by dokonać koniecznych zmian w planie dochodów i wydatków powiatu.
czytaj więcej
Dzień Dziecka w Powiecie Konińskim

Dzień Dziecka w Powiecie Konińskim

Już wkrótce Dzień Dziecka. Nie wiesz jak i gdzie go spędzić? Zapraszamy do udziału w imprezach, które dla swoich najmłodszych mieszkańców oraz ich opiekunów zorganizowali włodarze Gmin Powiatu Konińskiego.
czytaj więcej
Oferta realizacji zadania publicznego "Poprawa warunków bytowania zwierząt przebywających w domu tymczasowym Stowarzyszenia WioskowoMi poprzez budowę kojcy dla psów"

Oferta realizacji zadania publicznego "Poprawa warunków bytowania zwierząt przebywających w domu tymczasowym Stowarzyszenia WioskowoMi poprzez budowę kojcy dla psów"

Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej Stowarzyszenie WioskowoMi, na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
czytaj więcej
XVII Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego

XVII Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi Powiatu Konińskiego

Już w najbliższy weekend odbędzie się XVII Letnia Powiatowa Spartakiada Mieszkańców Wsi. Reprezentanci gmin powalczą o Puchar Starosty Konińskiego i udział w finale wojewódzkim imprezy.
czytaj więcej
strona 1 z 4
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting