Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Z IX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni spotkali się 28 maja 2015 r. w Starostwie, by dokonać koniecznych zmian w planie dochodów i wydatków powiatu.
 
Organ stanowiący przyjął autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydował o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący. Uwzględniły one m.in. wprowadzenie do planu finansowego przekazanych przez wojewodę wielkopolskiego dotacji celowych: 24,5 tys. zł na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości skarbu państwa i aktualizację opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz 7 tys. zł na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do budżetu powiatu wpłynęło również 95 tys. z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kazimierz Biskupi na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Warznia – Nieświastów – Kazimierz Biskupi”. Radni byli też jednomyślni w sprawie zwiększenia wydatków budżetowych. Postanowili zabezpieczyć 150 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz 95 tys. zł na modernizację drogi „Warznia – Nieświastów – Kazimierz Biskupi”. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2015 – 2023.
 
Rada procedowała też w sprawie „Strategii rozwoju turystyki Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej” i opowiedziała się za przyjęciem dokumentów.
Z IX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z IX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Z IX sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting