Skocz do zawartości

W trakcie powodzi

W trakcie powodzi

PO OGŁOSZENIU POGOTOWIA POWODZIOWEGO

 • Zabezpiecz w szczelnych workach foliowych: dokumenty i kosztowności w jednym miejscu / lekarstwa i apteczkę pierwszej pomocy / ubrania i żywność.
 • Jeżeli masz taką możliwość, na wyższym piętrze napełnij wannę i inne pojemniki wodą. Może się przydać, kiedy zostanie przerwana dostawa wody z wodociągu.
 • Ustal z członkami rodziny kolejne etapy postępowania na wypadek wystąpienia powodzi (kto zakręca wodę, kto zakręca gaz, itp.).
 • Przenieś wyposażenie domu na najwyższą kondygnację lub wywieź je, jeśli masz taką możliwość.
 • Sprawdź czy masz identyfikatory dla wszystkich członków rodziny (wzór identyfikatora w załączniku).
 • Włącz radio i słuchaj lokalnych rozgłośni.
 • Jeśli posiadasz samochód napełnij zbiornik paliwa do pełna i przygotuj go do drogi, miej ze sobą mapę drogową.
 • Naładuj telefony komórkowe.
 • Postępuj według ogłaszanych komunikatów lokalnych centrów zarządzania kryzysowego lub lokalnych władz.
 • Jeśli zostaniesz wyznaczony do prac przeciwpowdziowych, np. układania worków lub ich napełniania, to pomagaj. Robisz to także dla siebie.
 • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu IDENTYFIKATOR z wypełnionymi danymi. Najlepiej zabezpieczony w folii.

 
W CZASIE POWODZI

 • Słuchaj lokalnej stacji radiowej - centra zarządzania kryzysowego i lokalne władze będą przekazywać komunikaty o bieżącej sytuacji na terenie gmin i powiatu oraz instrukcje, jak postępować, by się ewakuować z zagrożonego terenu. (Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z radia w samochodzie).
 • Jeśli w Twojej okolicy znajduje się osoba kierująca akcją ewakuacyjną, Twoim obowiązkiem jest stosować się do jej poleceń. Będzie to albo odpowiednio oznaczony przedstawiciel lokalnej władzy lub przedstawiciel służby mundurowej (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna).
 • Wszystkie polecenia wykonuj szybko i zdecydowanie.
 • Przenieś wcześniej wytypowane rzeczy na wyższe kondygnacje.
 • Wyłącz prąd, gaz i wodę.
 • W czasie ewakuacji zabierz wyłącznie niezbędne rzeczy.
 • Korzystaj tylko z wyznaczonych tras ewakuacyjnych (nawet, jeśli znasz mnóstwo skrótów, które pozwolą Ci ominąć korki, skąd będziesz wiedział, czy są one bezpieczne lub czy nie korzystają z nich służby ratunkowe?).
 • Pamiętaj, że często niezawodnym środkiem łączności jest CB Radio. Póki to możliwe, łącz się z samochodu. W razie konieczności możesz zabrać radio i akumulator, a następnie w bezpiecznym miejscu w domu podłączyć radio CB bezpośrednio do akumulatora.

 
Jeśli powódź zaskoczyła Cię w terenie:

 • Ewakuuj się szybko i zdecydowanie.
 • Kieruj się na wyżej położone tereny, z dala od rzeki, cieków wodnych lub instalacji burzowych.
 • Jeśli samochód odmówi Ci posłuszeństwa, nie naprawiaj go, natychmiast ewakuuj się pieszo na wyżej położony teren (nie warto ryzykować życia dla samochodu).
 • Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
 • Jeżeli musisz już przejść przed zalany teren, używaj tyczki lub długiego kija do badania gruntu przed sobą. Staraj się wybierać miejsca bez szybko płynącej wody.

 
Jeśli powódź zaskoczyła Cię w domu:

 • Zaprowadź swoich bliskich na wyższe kondygnacje lub, jeśli to konieczne, na dach.
 • Zabierz ze sobą niezbędne rzeczy i zapasy.
 • Jeśli to możliwe, przenieś na wyższe kondygnacje wyposażenie (pamiętaj o zostawieniu wystarczającego miejsca dla swojej rodziny).
 • Jeśli przestaną działać telefony, używaj kolorów do komunikacji ze służbami ratunkowymi:

                             - kolor biały - potrzeba ewakuacji,
                             - kolor niebieski - potrzeba pomocy medycznej,
                             - kolor czerwony - potrzeba wody i żywności.

 • Jeśli nie potrzebujesz pomocy, nie machaj do przelatujących śmigłowców. Dla nich jest to sygnał, że potrzebujesz pomocy. Nie warto tracić ich czasu, kiedy inni potrzebują pomocy.

 
Wzór identyfikatora (najlepiej zabezpieczyć w szczelną folię).
IDENTYFIKATOR

 • Imię i Nazwisko………………
 • PESEL………………………….
 • Grupa krwi …………………….
 • Data i miejsce urodzenia ……………………………
 • Imiona rodziców ……………………………………
 • Miejsce zamieszkania …………………………………….
 • Telefon i adres kontaktowy (1) ………………………………………….
 • Telefon i adres kontaktowy (2) ………………………………………….
 • Schorzenia, przeciwwskazania, uczulenia …………………………………………

 
Ĺšródło:

 • WCZK WUW w Poznaniu.
 • Murator.
 • Opracowanie własne.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting