Skocz do zawartości

Po powodzi

Po powodzi

 • Unikaj wody powodziowej - może być skażona, np. produktami ropopochodnymi, ściekami, bakteriami. Może być też pod napięciem uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 • Informuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelnych rurociągach gazowych.
 • Sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń konstrukcji budynku mieszkalnego oraz gospodarskich.
 • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu, ciągnika czy innego pojazdu.
 • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
 • Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 • Nie używaj ognia przed sprawdzeniem, czy nie ulatnia się gaz.
 • Nie włączaj samodzielnie instalacji gazowej i prądowej.
 • Nie używaj wody z wodociągów lub ze studni przed komunikatem służb sanitarnych o dopuszczeniu wody do spożycia, a także bez uprzedniego przegotowania (min 10 min.).
 • Wywietrz mieszkanie, zasłoń wybite okna, zabezpiecz dom przed dodatkowymi zniszczeniami.
 • Wyrzuć wszystkie produkty spożywcze i leki, które miały kontakt z wodą powodziową.
 • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
 • Piwnice należy odpompowywać stopniowo. Około 1/3 poziomu wody dziennie. Zapobiegnie to zniszczeniu struktury budynku.
 • Mieszkanie i wszytkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania należy zdezynfekować. Woda powodziowa często niesie ze sobą mnóstwo grzybów i drobnoustrojów chorobotwórczych.
 • Pamiętaj o wspomożeniu sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, osobach starszych lub niepełnosprawnych.
 
Wzór identyfikatora (najlepiej zabezpieczyć w szczelną folię).
 IDENTYFIKATOR
 • Imię i Nazwisko………………
 • PESEL………………………….
 • Grupa krwi …………………….
 • Data i miejsce urodzenia ……………………………
 • Imiona rodziców ……………………………………
 • Miejsce zamieszkania …………………………………….
 • Telefon i adres kontaktowy (1) ………………………………………….
 • Telefon i adres kontaktowy (2) ………………………………………….
 • Schorzenia, przeciwwskazania, uczulenia …………………………………………
 
Ĺšródło:
 • WCZK WUW w Poznaniu.
 • Murator.
 • Opracowanie własne.
   
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting