Skocz do zawartości

Studium rozwoju transportu zrównoważonego

Studium rozwoju transportu zrównoważonego

Studium Rozwoju transportu zrównoważonego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej to dokument zawierający kompleksową ocenę, analizę i syntezę czynników wpływających na transport w OFAK oraz zapewnienie rozwoju Aglomeracji Konińskiej przez zrównoważony i dobrze działający system transportowy.

Założenia Studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK są skoncentrowane na:
  • poprawę dostępności obszarów aktywności gospodarczej oraz budowę nowych obszarów aktywności gospodarczej (w tym produkcyjnej, logistycznej i usługowej) w celu wykorzystania położenia Aglomeracji Konińskiej w centrum Polski, przy autostradzie A2 oraz linii kolejowej E20 (korytarz TEN-T);
  • integrację i modernizację komunikacji miejskiej i PKS (w tym integrację taryfową), z możliwością przystąpienia do systemu również innych przewoźników (np. prywatnych, wykonujących przewozy na zlecenie gmin i powiatu);
  • poprawę jakości i dostępności dworców i przystanków kolejowych (z wykorzystaniem komunikacji samochodowej, rowerowej i autobusowej).
Studium po aktualizacji - stan na 21 lutego 2019 r.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting