Skocz do zawartości

Strategia rozwoju turystyki

Strategia rozwoju turystyki

Opracowanie Strategii rozwoju turystyki wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej poprzedziły badania marketingowe krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej. W wyniku badań zasugerowano zwrócenie uwagi na następujące aspekty:
  • Wspieranie małych i mikro przedsiębiorstw turystycznych, które są mocno ukierunkowane na takie działania jak: budowa czy modernizacja, szeroko pojęte pod- noszenie standardów obiektów, którymi administrują, które służą wydłużeniu sezonu turystycznego;
  • Działania mające na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej, zarówno mającej na celu dojazd do OFAK, jak i poruszanie się na jego terenie;
  • Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego w obszarze turystyki, np. poprzez przygotowanie wysokokwalifikowanych kadr do obsługi ruchu turystycznego w wyższych uczelniach i szkolnictwie średnim, głównie w zakresie turystyki, hotelarstwa i gastronomii, zwracając szczególną uwagę na znajomość języków i kulturę obsługi;
  • Promocja całego OFAK jako atrakcyjnego pod względem nie tylko walorów przyrodniczo-krajobrazowych, zabytkowych ale również z uwagi na potencjał hotelarsko-gastronomiczny;
  • Rozbudowa infrastruktury oraz bazy turystycznej, w tym także nastawienie na budowę ścieżek rowerowych.
Integralną częścią Strategii jest Program rozwoju komunikacji rowerowej, który zawiera syntetyczną ocenę stanu ruchu rowerowego i dróg rowerowych OFAK, standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej oraz koncepcję sieci tras rowerowych na terenie OFAK. W dokumencie można znaleźć także orientacyjne koszty realizacji przedsięwzięć wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. parkingi, system wypożyczani rowerów) oraz ogólne założenia promocji komunikacji rowerowej OFAK. Przykładem przedsięwzięć podejmowanych w celu zintegrowanego systemu dróg rowerowych jest inicjatywa 5 gmin powiatu konińskiego polegająca na wykorzystaniu terenów po wąskotorówce na budowę drogi rowerowej łączącej gminę Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Sompolno i Wierzbinek.
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting