Skocz do zawartości

Zdolni zdalnie


„Zdolni zdalnie – zakup sprzętu komputerowego dla szkół średnich w powiecie konińskim”
 
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci edukacji w systemie kształcenia zdalnego”.

Celem projektu jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego  nauczycielom i uczniom z 3 szkół średnich prowadzonych przez Powiat Koniński realizację procesu zdalnego nauczania.

Okres realizacji: od 20.04.2020 do 20.10.2020

Działanie: zakup 26 szt. laptopów, które zostaną udostępnione szkołą w celu przekazania ich nauczycielom i uczniom do kształcenia zdalnego.

Wartość całkowita: 69 844,32 zł, dofinansowanie 100% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

Kontakt:
Ewelina Rapeła
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji,
e-mail: promocja@powiat.konin.pl,
tel. 63 240 32 77
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting