Skocz do zawartości

Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody„Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”

Głównym celem projektu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej wpisującej się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców powiatu konińskiego.

Okres realizacji: 1 lutego 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu: 1.142.141,01 zł, w tym dofinansowanie z UE 789.265,76 zł i wkład własny 352.848,25 zł. Zadanie realizowane przez Powiat Koniński to budowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej o wartości 204.983,56 zł, w tym dofinansowanie 166.653,30 zł i wkład własny 38.330,26 zł.

Partnerzy:
  • Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec,
  • Powiat Koniński, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin,
  • Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Grodziec, ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec.

Realizowane działania:
  • Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
  • Działania informacyjno-promocyjne;
  • Rozbudowa ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu;
  • Wytyczenie i budowa edukacyjnej ścieżki ekologicznej o długości 535 metrów wzdłuż drogi powiatowej;
  • Wyposażenie edukacyjnej ścieżki ekologicznej w 10 tablic  edukacyjnych;
  • Budowa terenowych punktów edukacyjnych;
  • Organizacja wycieczek edukacyjnych do Nadleśnictwa, MZGOK, GOŚ oraz warsztaty ekologiczne.

Realizator projektu:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20 D, 62-500 Konin
Tel. fax. +48 63 243 02 80
email: sekretariat@zdp.konin.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting