Skocz do zawartości

Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy

Logotypy funduszy UE, flaga Polski, herb Województwa Wielkopolskiego


"Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy"
 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: „ Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: od 7.05.2020 do 31.12.2021

Beneficjent: Miasto Konin
Realizatorzy: Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,

Partner: Powiat Koniński
Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie.

Wartość całkowita: 1.527.895,35 zł, w tym dofinansowanie – 1.298.711,04 zł i wkład własny – 229.184,31 zł, w tym wkład Miasta konin 214.185,03 zł i wkład Powiatu Konińskiego 14.999,28 zł

Celem projektu jest poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej w 8 pracowniach, zlokalizowanych w 5 placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej, poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy jest kluczowe z punktu widzenia gospodarki regionu i zawodów deficytowych. Wynikiem realizacji projektu będzie rozszerzenie i nawiązanie nowej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

Efekty/ Działanie:

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt:
  • pracowni sieci komputerowych i pracowni programowania i grafiki cyfrowej w Zespole Szkół Technicznych w Koninie,
  • pracowni robót wykończeniowych w budownictwie i pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie
  • pracowni obrabiarek CNC i pracowni mechatronicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie
  • pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie
  • pracowni graficzno-projektowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Kontakt:
Urząd Miejski w Koninie
Wydział Oświaty
Małgorzata Hopen
e-mail: malgorzta.hopen@konin.um.gov.pl
tel. 63 240 11 07

Starostwo Powiatowe w Koninie
Wydział Rozwoju i Promocji
Ewelina Rapeła
e-mail: promocja@powiat.konin.pl
tel. 63 240 32 77
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting