Skocz do zawartości

Plan zrównoważonego rozwoju gospodarczego energią

Plan zrównoważonego rozwoju gospodarczego energią

Odpowiedź jak podnieść efektywność źródeł energii można znaleźć w Planie Zrównoważonego Gospodarowania Energią OFAK, który wskazuje również sposób osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
 
W dokumencie przeanalizowane zostały uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii, przedstawiono możliwe do realizacji działania wraz z oceną ich efektów ekologicznych i ekonomicznych. Dla wybranych działań opracowano harmonogram realizacji z określeniem odpowiedzialności, szacunkowych kosztów. Wskazano również możliwe źródła finansowania zewnętrznego (dotacje) zaplanowanych działań.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting