Skocz do zawartości

Kulturalne i lokalne w powiecie konińskim


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


„Kulturalne i lokalne -  cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych
w powiecie konińskim”

Celem głównym projektu jest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Pozostałe cele:
 • promocja działań edukacyjnych na obszarach wiejskich pozwalających zdobyć i rozwinąć umiejętności zawodowe społeczności lokalnej, rozwijać ich pasje i zainteresowania i promować dorobek kulturowy powiatu konińskiego;
 • propagowanie idei przedsiębiorczości na terenach wiejskich;
 • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
 • wsparcie uczestników projektu poprzez udostępnienie wskazówek dotyczących promocji i sprzedaży produktów lokalnych;
 • zapoznanie z ideą produktu lokalnego jako czynnika rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i podstawy działalności rynkowej;
 • zaktywizowanie  mieszkańców  wsi,  tak  aby  byli  zainteresowani podejmowaniem inicjatywy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;
 • upowszechnianie  dobrych  praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich poprzez organizację wizyt studyjnych;
 • promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w powiecie konińskim poprzez wydanie i dystrybucję folderu dot. produktów lokalnych powiatu konińskiego.

Okres realizacji: 15 czerwca – 15 listopada 2016 r.

Wartość projektu: 23.524,62 zł, w tym dofinansowanie 23.524,62 zł

Partnerzy:
 • Stowarzyszenie „Solidarni w partnerstwie” w Starym Mieście,
 • Stowarzyszenie „Między ludźmi i jeziorami” w Kazimierzu Biskupim,
 • Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” w Kramsku.

Realizowane działania:
 • Kampania informacyjno-promocyjna, rekrutacja uczestników we współpracy z LGD,
 • Szkolenie dla mieszkańców gmin objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Solidarni w Partnerstwie” – 30 osób, 2 dni (1 dzień – cz. I - szkolenie teoretyczne dot. zakładania, funkcjonowania i finansowania działalności stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, itp.; cz. II. – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i sprzedaży produktów lokalnych; 2 dzień – warsztaty dot. identyfikacji, tworzenia, rozwoju i promocji produktów lokalnych),
 • Szkolenie dla mieszkańców gmin objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska Wschodnia” – 30 osób, 2 dni (1 dzień – cz. I - szkolenie teoretyczne dot. zakładania, funkcjonowania i finansowania działalności stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, itp.; cz. II. – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i sprzedaży produktów lokalnych; 2 dzień – warsztaty dot. identyfikacji, tworzenia, rozwoju i promocji produktów lokalnych),
 • Szkolenie dla mieszkańców gmin objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania „Między ludźmi i jeziorami” – 30 osób, 2 dni (1 dzień – cz. I - szkolenie teoretyczne dot. zakładania, funkcjonowania i finansowania działalności stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, itp.; cz. II. – szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i sprzedaży produktów lokalnych; 2 dzień – warsztaty dot. identyfikacji, tworzenia, rozwoju i promocji produktów lokalnych),
 • Organizacja dwóch wizyt studyjnych w miejscach zajmujących się produkcją i sprzedażą produktów lokalnych – przykłady dobrych praktyk (wizyty w podmiotach będących przykładami umiejętności wykorzystania lokalnego dziedzictwa w stworzeniu a następnie sprzedaży produktów lokalnych (m.in. Spółdzielnia Socjalna 1979 w Gołuchowie zajmująca się produkcją mydła jako kontynuacją XVI-wiecznej tradycji funkcjonującej tam manufaktury mydlarskiej, Agroturystyka „Karczma Kaliska” – oferującego produkty z owoców ze starych sadów oraz z warzyw uprawianych w gospodarstwie metodami ekologicznymi. Członek Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska).
 • Opracowanie i druk folderu dot. produktów lokalnych powiatu konińskiego - publikacja zawierać będzie informacje o dziedzictwie powiatu oraz o zidentyfikowanych podczas warsztatów produktach.

Kontakt:

Ewelina Rapeła
Główny specjalista ds. promocji
Wydział Rozwoju i Promocji
Starostwo Powiatowe w Koninie
Tel. (63) 240-32-77, Fax. (63) 240-32-01
e-mail: promocja@powiat.konin.pl 

 
Operacja pn. „Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim” mająca na celu aktywizację mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting