Skocz do zawartości

Kadry przyszłości„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI

zgodnie z potrzebami rynku pracy”
 
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 1168 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, podnoszenie kwalifikacji 31 nauczycieli oraz doposażenie pracowni w 6 szkołach z Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (5 szkołach – partnerach projektu oraz w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie)

Okres realizacji: 1 maja 2017 r. do 31 października 2019 r.
 
Wartość projektu: 4.323.262,54 zł, w tym dofinansowanie 3.890.936,28 zł

Partnerzy projektu: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
 
Realizowane działania:
 • Staże zawodowe dla 567 uczniów/uczennic u pracodawców;
 • Doradztwo zawodowe dla 1168 uczniów/uczennic;
 • Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy, poprzez zorganizowanie następujących szkoleń/kursów:  operator koparki,  metody spawalnicze I poziom: MMA, MAG, TIG, magazynier z obsługą wózka jezdniowego+ bezpieczna wymiana butli, operator wózka widłowego, operator obrabiarek CNC, UNITY, 3dsMAX, Grafika komputerowa, Arkusz kalkulacyjn, barman I stopnia, cukiernik I i II stopnia, fryzjerski – 3 techniki: koloryzacja, strzyżenie, upięcie oraz stylizacja paznokci.
 • Kurs przygotowawczy dla uczniów z matematyki na studia.
 • Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu leśnictwa, przetwórstwa spożywczego, spedycji, ochrony środowiska, logistyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. W ramach zadania przeprowadzone będą również szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu: prawa transportowego dla spedytorów, energetyki odnawialnej, 3dsMAX, spawania światłowodów, fryzjerstwa – stylizacja, strzyżenie damskie i męskie, teleinformatyki, mechatroniki, instruktor wózków widłowych z wymiana butli, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym i doradztwie, AUTOCAD dla zaawansowanych, EXCEL w logistyce;
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego poprzez sfinansowanie nauczycielom studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz szkoleń doskonalących z meto ringu, coachingu, TIK w doradztwie zawodowym, itp.
 • Adaptacja i wyposażenie 6 pracowni kształcenia zawodowego:
 1. przetwórstwa spożywczego – w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie,
 2. spedytora – w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie,
 3. informatycznej – w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie,
 4. ochrony środowiska – w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie,
 5. kształcenia logistycznego – w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
 • adaptacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego – pracownia symulacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
 
 
Kontakt:
Ewelina Rapeła
Kierownik projektu
tel. (63) 240 32 77, fax. (63) 240 32 01
e-mail: promocja@powiat.konin.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting