Skocz do zawartości

Edukacja z ekologią


 
„Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie poprzez kompleksową modernizację energetyczną.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery,
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu zasilania obiektów w energię,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła.
 
Realizacja projektu to nie tylko polepszenie jakości środowiska naturalnego, zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów czy zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, to także poprawa atrakcyjności regionu poprzez dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego (poprawi się estetyka budynków). Przedsięwzięcie przyczyni się również do poprawy warunków pracy i nauczania pracowników oraz uczniów placówki.

Okres realizacji: 13.05.2014 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 1 708 942,99 zł, w tym dofinansowanie z UE 1.028.760,03 zł i wkład własny 680.267,97 zł (w tym wydatki niekwalifikowane 498.737,07 zł)

Realizowane działania:
  • Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
  • Działania informacyjno-promocyjne;
  • Przeprowadzenie prac budowalnych – termomodernizacja 3 budynków;
  • Nadzór inwestorski;
  • Zarządzanie projektem.


Realizator projektu:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto
Tel./fax. +48 63 244 25 53
e-mail: zseu@zychlin.edu.pl
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting