Skocz do zawartości

Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce


„Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Głównym celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej (DPS w Ślesinie) na terenie województwa Wielkopolskiego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Okres realizacji: 1 września 2020 r. – 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu: 511 559,20 zł, w tym dofinansowanie 511 559,20 zł (ze środków UE 431 142, 09 zł, ze środków budżetu państwa 80 417,11 zł).

Realizowane działania:
  1. Wsparcie 63 pracowników DPS pracujących w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami DPS
  2. Zorganizowanie 3 miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS lub/i dla mieszkańców DPS opuszczających szpitale
  3. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS
  4. Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób w DPS oraz w przypadku konieczności na monitorowanie i wspomaganie stanu zdrowia zakażonych mieszkańców i pracowników DPS.
Kontakt:
Joanna Wołyńska
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
Tel. 63 27 04 137
e-mail: sekr@dps.powiat.konin.pl
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting