Skocz do zawartości

Dostępny samorząd - Granty

    


Samorząd powiatu konińskiego dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
 

Głównym celem jest poprawa dostępności jednostek organizacyjnych powiatu konińskiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno–informacyjnej.

Okres realizacji: 1 lipca 2022 r. – 30 września 2023 r.

Wartość projektu: 91 200,00 zł (dofinansowanie 100%, w tym 76 863,36 zł ze środków unijnych oraz 14 336,64 zł z Budżetu Państwa)

Realizowane działania:
  • zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób niepełnosprawnych
  • opracowanie informacji w tekście łatwym do czytania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ETR dla 4 jednostek organizacyjnych powiatu
  • wykonanie filmu w języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo z opisem działalności jednostki oraz dostępności urzędu dla osób niepełnosprawnych dla 4 jednostek organizacyjnych powiatu
  • zakup pętli indukcyjnej na salę obsługi
  • zakup systemu wspomagającego słyszenie osób niedosłyszących, umożliwiającego zastosowanie w dwóch salach terapeutycznych jednocześnie dla 5 osób niedosłyszących
  • usługa doradcza w zakresie dostępności produktów wdrożonych w ramach projektu dla 3 jednostek organizacyjnych powiatu
  • wykonanie tablic informacyjnych z nazwami wydziałów oraz numerami pokojów (2 szt.)
  • wykonanie tablic informacyjnych tyflograficznych z rozmieszczeniem pomieszczeń w budynku dla osób niewidomych i słabowidzących (4szt.)
  • oznakowanie schodów (taśmy antypoślizgowe oraz pola uwagi)
  • wykonanie tabliczek brailowskich na drzwi
Kontakt:
Magdalena Piasecka-Kaliszak
e-mail: magdalena.kaliszak@powiat.konin.pl                                     
tel. 63 240 32 68

                                                                                                                   
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting