Skocz do zawartości

Akcja - AKTYWIZACJA


Akcja - AKTYWIZACJA

Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej. Wsparciem zostanie objętych 80 osób zamieszkujących na terenie subregionu konińskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją „Mielnica”.

Okres realizacji: 1 września 2022 r. – 31 sierpnia 2023 r.

Wartość projektu: 997 228,75 zł, w tym dofinansowanie 847 644,43 zł

Realizowane działania:
  • realizacja indywidualnej pomocy psychologicznej oraz prawno-obywatelskiej,
  • rozwijanie umiejętności społecznych,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże dla części beneficjentów.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting