Skocz do zawartości

Otwarte konkursy ofert

Powiat koniński zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. Wsparcie lub powierzenie realizacji zadań odbywa się głównie w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego.

Uchwała nr 45/2019 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania oraz zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu administracji publicznej złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w 2019 roku.
 
Skład Komisji Konkursowej
1) Przedstawiciele Zarządu Powiatu Konińskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych Powiatu Konińskiego:
a) Władysław Kocaj – Wicestarosta Koniński,
b) Jan Bartczak – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
c) Karol Baranowski – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
d) Magdalena Nowak – Wydział Finansowy,
e) Krzysztof Czajkowski – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami,
f) Janina Szczepaniak – Wydział Rozwoju i Promocji,
g) Ewelina Rapeła – Wydział Rozwoju i Promocji,
h) Julia Stasińska – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
i) Elżbieta Sroczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów:
a) Andrzej Łącki – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Koninie,
b) Michał Kałużny – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Konin,
c) Anna Lewandowska – Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich,
d) Krystyna Chowańska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie,
e) Łukasz Staszak – Stowarzyszenie Promocji Lichenia Starego i Budowy Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Ogłoszenia konkursowe, na które można składać oferty, wraz z informacjami nt. rozstrzygnięcia konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego w zakładce Konkursy.
                
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting
Błąd krytyczny- futureCMS
Błąd:Wystąpił błąd krytyczny.
Info:System automatycznie poinformował twórcę strony o wystąpieniu błędu.